Publikácie a podujatia

Objavte všetky štúdie, newslettre a záznamy z podujatí vydané pod hlavičkou Mazars na Slovensku.
Event 1 1600 per 500px.jpg

Podujatia

Nižšie uvádzame prehľad pripravovaných podujatí či webinárov spolu s ich nahrávkami pre jednoduchý prístup k odborným informáciám.