Mazars, odlišný hráč v oblasti poskytovania audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb na Slovensku

Mazars je popredná medzinárodná spoločnosť, ktorej cieľom je vybudovať hospodárske základy spravodlivého a prosperujúceho sveta. Na Slovensku pôsobíme od roku 2000. Klientom poskytujeme služby v oblasti auditu a účtovníctva, ako aj daňového, finančného poradenstva, consultingu, udržateľnosti a firemnej reziliencie.

Sme šiestou najväčšou konzultačnou spoločnosťou na Slovensku s kanceláriami v Bratislave, Košiciach, Považskej Bystrici a Nitre.

Vďaka vyváženej perspektíve sa nám darí nájsť správnu stabilitu medzi ľudským prístupom a firemnými procesmi. K profesionálnym službám v oblasti auditu, daní, outsourcingu, finančného poradenstva či consultingu dokážeme pridať ešte niečo navyše: priateľský prístup a ľudské hodnoty.

Podporujeme využívanie technologických inovácií spolu s udržateľnosťou ukotvenou v rámci pilierov našej značky.

Neváhajte a pozrite si najnovšiu výročnú správu spoločnosti Mazars.

forwebsite_SK