Riešenie daňových sporov

Počet daňových sporov po celom svete narastá, efektívne poradenstvo je preto kľúčové.

Vlády po celom svete sa čoraz viac zameriavajú na podozrenia na nedoplatky, a s tým narastá počet daňových sporov. Témy súvisiace s cezhraničným zdaňovaním, napríklad transferové oceňovanie, sú hlavným zdrojom sporov, keďže nová legislatíva vytvára priestor pre „sivé“ oblasti a potrebu skúšobných prípadov. Daňové spory sa tak stávajú bežnou vecou pre firmy v komplikovanej daňovej situácii.

Náš prístup

V dnešnom podnikateľskom prostredí narastá počet auditov iniciovaných daňovými úradmi. Daňová legislatíva sa sprísňuje a komplikuje, spoločnosti preto musia urobiť všetko pre to, aby sa vyhli sporom. Naším cieľom je predchádzať daňovým sporom pomocou komplexného poradenstva založeného na riziku.

Ak však dôjde k sporu, poskytneme vám konzistentnú podporu počas celého zložitého procesu, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov. Pripravíme tiež strategické porovnanie rizík a výhod arbitráže a súdneho pojednávania a poradíme, či prijať ponuku na vyrovnanie. Poskytujeme poradenstvo aj v prípade trestného stíhania vedeného proti firmám aj jednotlivcom.

Naše tímy špecializované na lokálne daňové spory disponujú rozsiahlymi znalosťami o celom procese a administratíve, čo môže zásadne ovplyvniť výsledok sporu, a v oblastiach ako transferové oceňovanie či colné poplatky ťažia z našej globálnej expertízy.

Poradíme vám tiež v prípade obvinenia z neplatenia minimálnym miezd a povinných odmien pre manažérov, ak sú zakotvené v pracovnom práve.

Naše služby 

Medzi naše služby patrí:

  • Poradenstvo založené na riziku s cieľom minimalizovať možnosť sporu
  • Lokálni odborníci vám pomôžu s vnútroštátnymi daňovými prípadmi, od prevencie cez riešenie až po vyrovnanie
  • Dlhoročné skúsenosti s nadnárodnými mechanizmami, ako napríklad postup vzájomnej dohody, záväzná arbitráž podľa OECD MLI a európske postupy EUAC
  • Poradenstvo o rizikách/výhodách iniciovania sporu s daňovým orgánom
  • Poradenstvo o dobrovoľnom zverejňovaní

Naši ľudia  

V niektorých prípadoch sú členmi našich tímov aj bývalí zamestnanci miestnych daňových orgánov, ktorí prispievajú svojimi cennými skúsenosťami.

Zaslať žiadosť o ponuku