Stavebníctvo

Praktické riešenia vám pomôžu vybudovať odolné podnikanie.

Stavebný priemysel je kľúčovou súčasťou svetového hospodárstva, keďže tvorí miesta, kde žijeme a pracujeme, ale aj infraštruktúru, ktorá navzájom prepája mestá. V súčasnosti však čelí rôznym výzvam, napríklad nedostatku pracovnej sily, ekonomickej neistote a obavám súvisiacim s udržateľnosťou. Radi vám poskytneme širokú škálu služieb v oblasti auditu, poradenstva a daní, aby sme vám pomohli zaistiť si pozíciu na trhu.

Náš prístup

Stavebné firmy pôsobia na viacerých trhoch a vo viacerých regiónoch a venujú sa širokej škále projektov. Toto odvetvie priemyslu je často premenlivé a vplývajú naň ekonomické tlaky, problémy s financovaním, otázky súvisiace s udržateľnosťou a pracovnou silou. 

Tím spoločnosti Mazars špecializujúci sa na stavebníctvo disponuje odbornými skúsenosťami a znalosťami, vďaka ktorým napĺňa potreby spoločností pôsobiacich v tomto sektore. Náš tím spolupracuje s firmami všetkých veľkostí, či už budujú rezidenčné projekty, obchodné priestory alebo hotely, a pomáha im zorientovať sa v rozmanitých výzvach typických pre tento sektor. Medzi tieto výzvy patrí slabá možnosť predaja, prázdne priestory, problémy s refinancovaním a následné zníženie hodnoty nehnuteľnosti. 

Chápeme špecifické potreby stavbárov. Vzhľadom na komplikovanú povahu projektov si ceníme snahu zaistiť si kontrolu nad projektmi a získať istotu v dodávateľskom reťazci.  

Pomôžeme vám založiť nový podnik alebo sa presunúť na rozvíjajúce sa trhy. Vďaka personalizovanému prístupu zabezpečíme úspech vašich akvizícií a partnerstiev. Optimalizujeme administratívne a účtovné postupy, analyzujeme ekonomické a finančné výsledky a pomôžeme vám riadiť projekty prostredníctvom kontroly prevádzkového rozpočtu a daňového poradenstva. Naši odborníci vám tiež môžu pomôcť naštartovať zmysluplnú zmenu vďaka zapracovaniu environmentálnych a sociálnych zásad a zásad riadenia (ESG) do dlhodobej stratégie.  

Naše služby 

Naším cieľom je poskytovať komplexnú škálu služieb v sektore stavebníctva, napríklad: 

 • Monitorovanie stavebných projektov 
 • Analýza stavebného rozpočtu 
 • Príprava auditu, kontroly alebo súhrnnej finančnej závierky 
 • Prognóza cash flow a analýza internej kontroly a výkazov​ 
 • Finančné a daňové poradenstvo
 • Nezávislá revízia podnikateľského plánu
 • Reštrukturalizácia podnikania
 • Štúdia realizovateľnosti
 • Získanie kapitálu
 • Poradenstvo v oblasti daňovo efektívnych štruktúr
 • IT poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti CSR 

Žiadosť o ponuku