Automobilový priemysel

Pomáhame automobilovému priemyslu zorientovať sa v meniacom sa prostredí.

Automobilový priemysel na globálnej úrovni prechádza zásadnými zmenami. Snaha o účinnejšie vozidlá a nové zdroje energie menia celý priemysel. Digitálne technológie, meniace sa spotrebiteľské správanie a novoobjavené slabiny dodávateľských reťazcov narúšajú tradičné podnikateľské modely. Podporujeme výrobcov originálneho vybavenia, dodávateľov a predajcov v automobilovom priemysle pomocou na mieru šitých riešení, aby sme im pomohli s transformáciou a rastom v tomto novom svete mobility.

Náš prístup

Automobilový priemysel sa neustále vyvíja. Regulačné zmeny, technologické inovácie a ekonomické zvraty neustále formujú a menia tento sektor. Zdrojom zmien sú aj poskytovatelia služieb mobility a vznikajúce startupy. Celý priemysel sa mení a reaguje na dopyt po ekologickejších a účinnejších vozidlách, preto prevádzkovatelia musia nájsť spôsoby, ako sa stať efektívnejší, odolnejší a silnejší ako konkurenti.

Naši odborníci na automobilový priemysel spolupracujú s výrobcami, dodávateľmi a distribútormi, a pomáhajú im zlepšiť výkon, naštartovať rast a implementovať praktické riešenia výziev, ktorým čelia. Vďaka kombinácii našich schopností a znalostí automobilového priemyslu sme ideálnym partnerom na vašej ceste za udržateľným rastom.

Ako firma pôsobiaca v tomto priemysle máte pravdepodobne rôzne obavy:

Využitie trhových príležitostí a posilnenie pôsobenia na trhu

Pomôžeme vám založiť nový podnik alebo sa presunúť na rozvíjajúce sa trhy, identifikovať nové produktové línie a zabezpečiť úspech akvizície alebo partnerstva.

Zabezpečenie a optimalizovanie operácií

Je nevyhnutné, aby vaše podnikanie stálo na pevných základoch. Pomôžeme vám digitalizovať firemné operácie a využiť dáta na zlepšenie produktivity. Môžeme tiež skontrolovať investičné projekty, nastaviť procesy internej kontroly a riadenia rizík, uskutočniť hodnotenie s cieľom zlepšiť rozhodovacie procesy a predchádzať podvodom a implementovať zelenú stratégiu.

Financovanie a zabezpečenie dodávateľského reťazca

Spoločne s našimi expertmi zabezpečíte financovanie programu a infraštruktúry, optimalizáciu globálneho dodávateľského reťazca a zavedenie nových finančných riešení, napríklad reverzný factoring.

Spojte sa s nami a využite služby tímu s multidisciplinárnou expertízou v oblasti auditu, poradenstva a daní, ktorý podporí vaše potreby a pomôže vám prekonať výzvy.

Sme odhodlaní priniesť vám to najlepšie zo služieb Mazars, aby ste zabezpečili svoju budúcnosť a vytvorili hodnotu pre zainteresované strany.

Žiadosť o ponuku