Transakčné poradenstvo

Podpora v kľúčových momentoch, ktoré rozhodujú o úspechu Vášho podnikania.

Pri podnikaní sa stretnete s rôznymi udalosťami, ktoré definujú budúcnosť vašej organizácie a jej hodnotu. Možno plánujete fúziu, akvizíciu alebo forenzné vyšetrovanie, čaká vás súdny spor, reštrukturalizácia alebo dokonca väčšia finančná investícia. Náš celosvetový tím expertov na transakčné poradenstvo Vám rád poradí. Náš tím má rozsiahle skúsenosti s rôznymi finančnými výzvami, ktorým čelíte a pripraví Vám na mieru šité, praktické a technické poradenstvo, aby Vás previedol týmito kľúčovými momentmi.

Ako vieme pomôcť

Transakcie

Financovanie

Kríza a spory

Náš prístup

Chápeme, že každá udalosť je jedinečná. Líši sa kontext, okolnosti a zainteresované strany, preto sme presvedčení, že najlepšie služby vám poskytneme, ak spojíme naše technické znalosti s dôkladným pochopením vašej firmy a jej situácie.

Ponúkame rozsiahle a rôznorodé služby, no náš prístup sa vždy opiera o tri kľúčové prvky:

  • Vytrvalo sa sústredíme na to, aby sme vašej firme pomohli maximalizovať hodnotu a dosiahnuť ambície a ciele.
  • Robíme maximum pre to, aby sme pochopili vašu organizáciu a situáciu, v ktorej sa nachádzate, aby sme zabezpečili osobný, pragmatický a produktívny prístup.
  • Poskytujeme praktické poradenstvo, aby sme vám pomohli prijať kľúčové obchodné rozhodnutia s čistou hlavou a sebaistotou.

Na to potrebujeme skúsený a odborný tím. Mazars je jedinečným integrovaným celosvetovým partnerstvom, a vďaka tomu dokážeme mobilizovať tímy multidisciplinárnych expertov z celého sveta a efektívne a účinne poskladať optimálny tím, ktorý Vám poradí bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo kde chcete spustiť svoj projekt.

Naši ľudia

Náš tím sa skladá z vyše 1000 zanietených odborníkov v 52 krajinách, ktorí pokrývajú širokú škálu služieb transakčného poradenstva.

Sme jedinečná integrovaná medzinárodná firma a naše tímy po celom svete dodržiavajú rovnaké normy kvality, projektové metodiky a technické normy, čo znamená, že dodávame konzistentné bezproblémové služby všade tam, kde ich potrebujete. 

Zaslať žiadosť o ponuku