Firemné štruktúry

Proaktívny prístup ku komplexným medzinárodným daňovým témam.

Budovanie medzinárodným firemných štruktúr s efektívnym a správnym daňovým zaobchádzaním je čoraz zložitejšie. Iniciatíva OECD v oblasti narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) spôsobila celosvetovú vlnu zmien. Okrem toho sa čoraz rýchlejšie menia aj vnútroštátne daňové politiky, keďže vlády sa snažia upraviť rozpočet zasiahnutý pandémiou Covid-19 a používajú dane ako obchodnú zbraň, prípadne sa snažia ukrojiť z príjmov digitálnych firiem.

Náš prístup

V rýchlo sa meniacom prostredí veríme v dlhodobý, udržateľný a preventívny prístup k budovaniu firemných štruktúr tak, aby spoločnosť nemusela neustále reagovať na novú legislatívu alebo rozsudky súdu.

Náš globálny tím monitoruje miestne daňové prostredie, ako aj udalosti, ktoré majú zásadný vplyv na dane, ako napríklad brexit. Vďaka medzinárodnému pôsobeniu má Mazars ideálnu pozíciu na pomoc veľkým korporáciám, ako aj stredne veľkým firmám, ktoré čaká prvá medzinárodná expanzia. Okrem toho Mazars podporuje medzinárodné skupiny pri riešení daňových otázok vyvolaných iniciatívou OECD BEPS a európskou smernicou proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD).

Poskytujeme tiež poradenstvo zamerané na daňovo efektívne štruktúry pri cezhraničných akvizíciách a likvidáciách a strategickú podporu pri medzinárodnom daňovom audite.

Naše služby

Ponúkame napríklad tieto služby:

  • Strategické poradenstvo o daňovo efektívnych, a zároveň vhodných a udržateľných firemných štruktúrach
  • Poradenstvo na mieru šité sektoru a špecifickej téme
  • Vyhodnotenie a zmiernenie daňového rizika
  • Podpora pri podávaní informácií prostredníctvom outsourcingu
  • Daňové poradenstvo v oblasti daňového auditu, vrátane spoločných daňových auditov programu ICAP OECD
  • Pomoc na daňovom súde
  • Nástroj založený na cloude, napríklad náš jedinečný systém pre podávanie správ v rámci DAC6

Zaslať žiadosť o ponuku