Audit a uisťovacie služby

Nezávislosť a presnosť zabezpečia istotu a transparentnosť pre zainteresované strany aj celú spoločnosť.

Komplexné a objektívne audítorské služby sú v dynamickom svete podnikania neoceniteľné. Budovaním dôvery verejnosti vo firemné výkazy posilňujeme istotu, ktorá je prospešná pre obchodné vzťahy, efektívne prerozdelenie kapitálu, ako aj pre podporu investícií a rastu.

Náš prístup

Naša spoločnosť ponúka jedinečný prístup zameraný na ľudí, ktorý presahuje rámec minimálneho súladu, a opiera sa o integrovanú štruktúru, vďaka ktorej môžeme bez problémov pracovať ako jeden tím. Našimi klientmi sú regionálne, národné a medzinárodné spoločnosti všetkých veľkostí a štruktúr, a pri každom zadaní spájame správnych ľudí so správnymi zručnosťami, využívame kolektívne znalosti a konzistentné nástroje a metodiky.

Prostredníctvom auditu a uisťovacích služieb poskytujeme klientom informácie a podporujeme transparentnosť. Veríme, že konštruktívne výzvy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte, budujú dôveru v spôsob, akým sa organizácie zodpovedajú svojim partnerom.

Práve vďaka komplexnému prístupu audity spoločnosti Mazars prinášajú maximálne výhody nielen pre danú spoločnosť, ale aj jej akcionárov a ďalších partnerov. Zároveň tým prispievame k rozvoju udržateľných podnikov a hospodárstiev, čo prináša veľké výhody pre celú spoločnosť.

Ako vieme pomôcť?

Komplexné a objektívne audítorské služby sú v dynamickom svete podnikania neoceniteľné. Budovaním dôvery verejnosti vo firemné výkazy posilňujeme istotu, ktorá je prospešná pre obchodné vzťahy, efektívne prerozdelenie kapitálu, ako aj pre podporu investícií a rastu.

Zaslať žiadosť o ponuku