Čo sa skrýva za rastom CEE ako kľúčového trhu M&A?

So zverejnením štúdie najdôležitejších úspechov v transakčnom poradenstve v CEE za rok 2019, Michel Kiviatkowsli, vedúci finančného poradenstva pre región CEE a partner spoločnosti Mazars v Poľsku, vysvetľuje dôvody rozkvetu tohto regiónu a prečo si investori môžu dovoliť byť optimistickí.

Objem a hodnota investičných obchodov, ktoré sa uskutočnili v krajinách CEE počas roka 2019, opätovne potvrdili povesť regiónu ako celosvetovo rastúceho centra pre fúzie a akvizície. Na základe spravodajských údajov o fúziách sa v minulom roku v tejto oblasti uskutočnilo 726 transakcií prekračujúcich sumu 5 mil. dolárov za celkovú obchodnú hodnotu 42 miliárd EUR.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je práve táto oblasť regiónom, ktorý priťahuje zahraničných aj miestnych investorov:

  • Geografická poloha, ktorá je vhodne umiestnená medzi západnou Európou, Áziou a Blízkym východom.
  • Možnosť pre rast, ktorý nebol ovplyvnený spomalením trhu v roku 2008. Krajiny CEE dôverujú svojim ľuďom a schopnosti rýchleho rozvoja. Rast HDP v regióne je približne 3-5% ročne, čo je viac v porovnaní so západnými krajinami, keďže tie majú priemerný rast len 1-2%. Je to spôsobené najmä vďaka doháňaniu ekonomických rozdielov medzi dvoma regiónmi.
  • Členstvo v EÚ, ktoré ponúka medzinárodným investorom istotu. Tí by za iných okolností váhali investovať do menej rozvinutých trhov, ktoré nemajú nadnárodný charakter.
  • Rozmanitosť sektorov, kedy sa krajiny CEE diverzifikujú od v minulosti dominantných sektorov, ako napríklad  energetika. Špecializácie v oblastiach technológie a oblasti výskumu a vývoja sú na vzostupe, čo priťahuje do regiónu banky, ktoré sa odkláňajú od post-brexitovej Veľkej Británie.

Spoločnosti zapojené do M&A transakcií: lokálne a globálne

Firmy ktoré profitujú z rastu CEE nepochádzajú len z tradičných krajín ako sú Nemecko, Francúzsko, Čína alebo USA, ale taktiež krajiny ako Južná Afrika, Japonsko alebo Singapúr. Tiež netreba zabudnúť na krajiny CEE, ktoré taktiež investujú v ich susedných krajinách.

Štyri hlavné obchodné faktory v CEE

Okrem silných stránok regiónu, ktoré sú uvedené vyššie, existujú taktiež štyri trendy posilňujúce reputáciu investícií a dosiahnutých úspechov.

Lokálni aj zahraniční investori využívajú výhody zvýšenej úrovne vlastného a rizikového kapitálu a dosahujú dobré výnosy, ako je to uvedené aj v našej štúdii o najväčších úspechoch v regióne CEE. 

Medzitým, tridsať rokov po páde komunizmu a vzniku súkromného sektoru, sa veľa majiteľov firiem a ich rodiny stále snažia svoje spoločnosti predať. Tieto podniky rástli vďaka globalizácii, no teraz ich chcú predať – práve toto predstavuje obrovskú príležitosť fúzií a akvizícií pre miestnych aj globálnych investorov.

Po tretie, konsolidácia je na vzostupe. V ďalších piatich až desiatich rokoch, by investori mali očakávať menej hráčov, no tí, ktorí zostanú, budú pôsobiť vo väčšom rozsahu. Týka sa to hlavne finančného sektoru a energetiky, ktoré sú cieľom zahraničných firiem. Tieto sa snažia získať výhodu získaním spoločností, ktoré majú skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Nakoniec, spoločnosti zo strednej a východnej Európy tiež hľadia smerom von a stále viac realizujú fúzie a akvizície s krajinami západnej Európy, Afriky a Ázii za účelom ich rastu.

Optimistický výhľad na rok 2020

Investície v krajinách CEE nevykazujú žiadne známky spomalenia. Brexit a nevýrazný rast HDP v západnej Európe znamená, že zahraniční investori naďalej hľadajú príležitosti v tomto regióne. Obchodné napätie medzi USA a Čínou robí región CEE atraktívnym.

Existuje však aj dôvod na opatrnosť, keďže hrozí populizmus, ktorý môže mať vplyv na rozvoj a rast podnikania, najmä pokiaľ ide o medzinárodných investorov. Napriek všetkému sú však trhy zatiaľ relatívne nedotknuté a transakčné poradenstvo spolu s fúziami a akvizíciami je každý deň silnejšie a silnejšie prítomné.

Mazars a transakčné poradenstvo v krajinách CEE

Len v roku 2019 spoločnosť Mazars spracovala 16 úspešných obchodov v regióne v celkovej hodnote 1,4 miliardy EUR. Vďaka tomu sa naša firma zaradila medzi Top 5 poradenských firiem v oblasti obchodu, ktorá poskytuje transakčné služby (due diligence, valuácie) v CEE. Z hľadiska celkovej zverejnenej hodnoty transakcie sme boli na 2.mieste. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci, oblasti finančného a daňového poradenstva v regióne alebo si prečítať naše úspechy za posledných 12 mesiacov, prejdite sem.