Správa aktív

Integrované profesionálne služby generujú dlhodobú hodnotu

V posledných rokoch sa z odvetvia správy aktív stáva čoraz komplexnejšie regulačné prostredie. Nové regulácie sa zameriavajú na riadenie nákladov, rizík a očakávania zainteresovaných strán. Naša spoločnosť vám poskytne nástroje, ktoré vám pomôžu napredovať v komplexnom sektore a riešenia, ktoré budú ideálne pre vás aj celú spoločnosť.

Náš prístup

Správcovia aktív čelia prísnejším reguláciám, rastúcim nákladom na súlad a čoraz väčšej pozornosti kladenej na riadenie rizík. Očakávania klientov súvisiace s novými produktmi a udržateľnými investičnými riešeniami rastú a digitálne zmeny urýchľujú odklon od starých systémov. Firmy sú preto nútené používať nové technológie a zmeniť podnikateľské modely.

V tomto kontexte správcovia aktív hľadajú riešenia, ktoré pomôžu ich podnikaniu a zachovajú konkurencieschopnosť na preplnenom trhu. Spoločnosť Mazars uplatňuje integrovaný medzinárodný prístup a poskytuje spoločnostiam zameraným na správu aktív širokú škálu špecializovaných odborných služieb pre regulované aj neregulované štruktúry.

Vďaka našej globálnej sieti môžeme využiť expertízu v správe aktív a znalosti regulácií v prospech vášho podnikateľského hodnotového reťazca. Naše lokálne aj medzinárodné tímy vám poskytnú na mieru šité riešenia, ktoré splnia vaše očakávania a pomôžu vám dosiahnuť dlhodobé ciele.

Spolupracujeme s firmami všetkých veľkostí a poskytujeme im služby v oblasti auditu, daní a poradenstva na mieru šité investičným manažérom a ich jedinečným obchodným požiadavkám. Vždy sa zameriavame na hľadanie správnych riešení na správny účel, aby ste mohli generovať dlhodobú hodnotu pre zainteresované strany a zákazníkov.

Naše služby

V sektore správy investícií poskytujeme širokú škálu personalizovaných služieb:

 • Stratégia
 • Audit a zaisťovacie služby
 • Riadenie, kontrola rizík a interná kontrola
 • Ocenenie a kvantitatívne riešenia
 • Daňové služby, vrátane podávania daňových výkazov pre fondy
 • Regulované služby pre fondy
 • Poradenstvo v oblasti podávania finančných výkazov
 • Transakčné poradenstvo v oblasti fondov a riadenia aktív
 • Riadenie rizík pre alternatívne investičné fondy
 • Interný audit
 • Výkazy ISAE 3402

Žiadosť o ponuku