Aliance Praxity

Logo Praxity

 

 

O Praxit

Praxity AISBL je globálna aliancia nezávislých spoločností. Je založená ako nezisková organizácia v súlade s belgickými právnymi normami a hlavným sídlom spoločnosti je Epsom. Praxity – Global Alliance Limited je nezisková organizácia s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese s hlavným sídlom v Anglicku. Ako aliancia, Praxity neposkytuje služby v oblasti účtovníctva, auditu, daní, poradenstva či iné odborné služby akéhokoľvek druhu tretím stranám. Aliancia nepredstavuje spoločný podnik, partnerstvo alebo prepojenie medzi zúčastnenými firmami. Vzhľadom k tomu, že firmy Alliance sú nezávislé, Praxity za poskytované služby alebo kvalitu služieb zúčastnených firiem neruči.

Pre viac informácií

Navštívte Praxity online