COVID-19: Mazars & medzinárodné postrehy

Nahliadnite do poznatkov spoločnosti Mazars o dôsledkoch pandémie COVID-19 v oblastiach, ako sú mzdy, peňažné toky, IT, pracovné prostredie, M&A a ďalších oblastí podnikania, ktoré napísali naši odborníci z Mazars z celého sveta.

Riešenie dôsledkov projektu COVID-19: Informácie od našich medzinárodných odborníkov

Nižšie uvádzame naše odborné znalosti a skúsenosti, rady týkajúce sa ochrany tímov, zabezpečenia kontinuity podnikania, podpory organizácií v ťažkých časoch a ďalšie.