Dvaja noví globálni CARL partneri pochádzajú aj zo Slovenska

V Mazars na Slovensku sa tešíme, že tvrdá, kvalitná a dlhoročná práca našich kolegov Jarmily Rovanovej (Outsourcing) a Rastislava Begána (Audit) bola ocenená ich menovaním za globálnych partnerov.

Počas globálnej výročnej konferencie partnerov zvolilo globálne partnerstvo Mazars vyššie uvedených partnerov zo Slovenska spoločne s mnohými ďalšími partnermi z iných krajín, za CARL partnerov.

V súvislosti s ich menovaním obaja vyjadrujú svoju vďačnosť:

„Som vďačná za to, že som mohla stáť pri zrode oddelenia Outsourcingu v rámci Mazars na Slovensku, byť svedkom rastu oddelenia i firmy samotnej, jej rozvoja a napredovania. Takmer 23 rokov mi prinieslo mnoho skúseností, výziev a zaujímavých kontaktov nielen s klientmi, ale aj kolegami. Naša práca je tímová. Preto by som chcela poďakovať vám všetkým, s ktorými som mala tú česť spolupracovať - na Slovensku aj v zahraničí." Jarmila Rovanová, CARL Partner, Outsourcing

„Ďakujem Mazars za dôveru, skúsenosti a príležitosti tvoriť, meniť a posúvať naše služby na vyšší level. Tak ako doteraz, som odhodlaný napĺňať najvyššie štandardy kvality auditu, ktorý je v súlade s našimi hodnotami, ako sú zodpovednosť či integrita. To je hlavnou misiou audítora. Ďalšou z mojich priorít do budúcna je vytvárať prostredie a podmienky, ktoré budú odrážať moderné trendy či už v samotnom audite, ale aj na úrovni zamestnávateľskej značky. Mojím cieľom je, aby u nás vládla profesionálna, no zároveň ľudská atmosféra. Som rád, že už teraz môžem byť vďačný za možnosť oprieť sa o tím zložený zo zodpovedných a spoľahlivých ľudí. Bez nich by sme neboli a nebudeme schopní naplniť náš cieľ budovať udržateľný a férový trh a pozitívny prístup k auditu." Rastislav Begán, CARL Partner, Audit

Spoznajte nových CARL partnerov

Jarmila Rovanová - Outsourcing

Jarmila Rovanová má 23-ročné skúsenosti s účtovníctvom v súlade so slovenskými či medzinárodnými štandardmi. Podieľa sa na outsourcingových projektoch pre spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach, ako je automobilový priemysel, realitný sektor a obchod, distribúcia a služby. Do Mazars nastúpila v roku 2002 a hovorí po slovensky, anglicky a francúzsky.

Rastislav Begán - Audit & uisťovacie služby

Rastislav má 25-ročné skúsenosti v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva, z toho sedem rokov v Českej republike a Austrálii. Má skúsenosti s auditmi, ale aj inými uisťovacími prácami, compliance zadaniami (úverové zmluvy, iné zmluvné záväzky) či due diligence. Špecializuje sa na obchodné audity a má okrem iného bohatú prax v oblasti výroby automobilových potrieb, spotrebnej elektroniky, výroby a distribúcie energie, veľkoobchodných a maloobchodných spoločností, dopravy a logistiky či poľnohospodárstva.