Zodpovedné podnikanie a udržateľnosť

Ak chcú firmy uspieť na trhu 21. storočia, udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť musia stáť v jadre ich biznis modelu.

Zodpovedné podnikanie, ktoré sa skrýva pod skratkou ESG (z angl. Environmental, Social, and Governance) pomáha firmám efektívne manažovať riziká, zvyšovať zisk, znižovať náklady, zlepšovať ich reputáciu a branding.

Kontaktujte nás

Kľúčoví partneri firmy, ako sú zákazníci, zamestnanci, dodávatelia či investori, čoraz viac zohľadňujú tieto parametre a rozhodujú sa aj na základe toho, ako pristupujete k ESG problematike Vášho podnikania.

Náš prístup

V spoločnosti Mazars veríme, že generovanie zisku a  udržateľné podnikanie nie sú vo vzájomnom konflikte. Pomôžeme Vám so stratégiou spoločensky zodpovedného podnikania od jej návrhu a zavedenia do praxe až po vydanie správy o trvalej udržateľnosti a jej audit.

V závislosti od Vašich potrieb zostavíme tím ESG expertov zameraných na projekty týkajúce sa:

 • produktovej zodpovednosti,
 • cirkulárnej ekonomiky,
 • hodnotenia rizík zmeny klímy,
 • projektov diverzity a pracovnej etiky,
 • zelenej kancelárie a ďalších oblastí zodpovedného podnikania.

Na začiatku celého procesu Vám pomôžeme definovať kľúčových partnerov a zrealizovať tzv. stakeholder dialog s cieľom zistiť, ktoré ESG oblasti sú pre Vašu spoločnosť relevantné. Nastavíme si ciele aj systémy ich manažovania a monitorovania. 

Máme skúseností aj s klientmi, u ktorých existuje silná globálna stratégia zodpovedného podnikania, ale chýba jej podpora a štruktúra na lokálnej úrovni. Ak je to Váš prípad, radi pre Vás zrealizujeme kvalitné vzdelávacie tréningy a poradíme, ako správne nastaviť riadenie zodpovedného podnikania na lokálnej úrovni.

Naše služby

Tvorba CSR stratégie a pravidiel v oblasti manažovania zodpovednosti voči

 • životnému prostrediu (zelená kancelária, adaptácia na klimatickú zmenu, dekarbonizácia, environmentálny manažment, príprava environmentálnej politiky),
 • zamestnancom (podpora rodovej, vekovej a inej diverzity na pracovisku, vzdelávanie a zapojenie zamestnancov do budovania udržateľnej podnikovej kultúry),
 • zákazníkom (produktová zodpovednosť, ekologické a sociálne inovácie produktov  služieb, etický marketing),
 • dodávateľom (dodržiavanie ľudských a pracovných práv, due diligence, environmentálny manažment dodávateľského reťazca, Kódex správania sa dodávateľov spoločnosti),
 • obchodným partnerom (etika a biznisová integrita, tvorba etického kódexu, protikorupčné programy),
 • komunite (komunitné investovanie a filantropia podľa metodiky B4SI).

Implementácia zodpovedného podnikania

 • Analýza súčasného stavu, napr. pomocou nástroja ESG Health Check vyvinutého spoločnosťou Mazars
 • Realizácia dialógu so stakeholdermi s cieľom zistenia potrieb partnerov, podkladov pre rozhodovanie, zvýšenia dôvery a transparentnosti
 • Zavedenie systému medzinárodného štandardu ISO 26000 Spoločenská zodpovednosť firiem a ďalších štandardov vydaných organizáciou ISO 
 • Dizajn a realizácia čiastkových programov a iniciatív v oblasti etiky a podnikovej integrity, zodpovednosti voči zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom 
 • CSR tréningy zamestnancov, dodávateľov, distribútorov a iných partnerov

Poradenstvo alebo audit správy o udržateľnom podnikaní

Naše služby vykonávame v súlade so štandardami Global Reporting Initiative (GRI), normou ISO 26000, ďalšími smernicami a riešeniami, ktoré dlhodobo podporia Vaše úspešné podnikanie. Náš prístup k riadeniu zodpovedného podnikania je podložený aktuálnymi vedeckými výskumami aj vlastnými štúdiami. Prečítajte si viac o pravidelne publikovaných štúdiach pod článkom.

Žiadosť o ponuku

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov

Naše postrehy

Naše podujatia