V obklopení nástrojov: Ktorý z nich pomáha pri udržateľnosti?

Na trhu sú stovky digitálnych nástrojov, ktoré sľubujú pomoc pri riešení problémov spojených s komplexným zberom a spracovaním údajov ESG. Je však ťažké získať kvalitatívny prehľad bez veľkého úsilia. To, či je nástroj v konečnom dôsledku tým správnym riešením, sa často ukáže až vtedy, keď ho firma implementuje. Ponúkame však alternatívu: nástroj Mazars Sustainability Tool Scout už po niekoľkých otázkach o vašej spoločnosti zodpovie, či a koľko vhodných IT riešení udržateľnosti máte k dispozícii pre vaše požiadavky.

Využívajte svoj čas udržateľne

Máloktorá spoločnosť alebo osoba zodpovedná za udržateľnosť má prostriedky na to, aby sa ponorila do rozsiahlej fázy výskumu a testovania. Potreba odborného poradenstva v období transformácie je preto obrovská, aby ste včas splnili požiadavky nových predpisov a povinnosti vyplývajúce vykazovania udržateľnosti. Alebo ich dokonca presiahli a zabezpečili si tak konkurenčnú výhodu na trhu. Náš tím odborníkov dôkladne preskúmal všetky dostupné nástroje a riešenia. To nám umožnilo presne špecifikovať a zdokumentovať oblasti použitia, vlastnosti a možnosti nástrojov v rámci rôznych tém udržateľnosti. Teraz je možné získať fundované odpovede len s niekoľkými údajmi o vašej spoločnosti.

Jediná aplikácia svojho druhu na trhu

Či už ide o malé a stredné podniky alebo korporácie v akomkoľvek odvetví, či už ide o IT manažérov, pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov, pracovníkov s rozhodovacími kompetenciami v oblasti financií alebo samotné vedenie podniku: s naším jedinečným a zrozumiteľným nástrojom Sustainability Tool Scout sa časovo náročný prieskum trvajúci viac ako 100 hodín skráti na časovú investíciu v trvaní len približne 10 minút. Všetky relevantné IT riešenia udržateľnosti sú už uložené v databáze nášho nástroja na základe kritérií založených na funkciách. Podporujeme vás a vašu spoločnosť pri výbere a implementácii správnych nástrojov a sme vám k dispozícii, aby sme vám poradili.

Spoľahnite sa na našich odborníkov v oblasti digitalizácie a správy údajov ESG. Vďaka svojim odborným znalostiam a dôkladnej analýze stoviek nástrojov sú tými správnymi ľuďmi, ktorí vám pomôžu automatizovať dôležité dátové procesy a prispôsobiť vašu spoločnosť digitálnej stránke sveta udržateľnosti.

Vyskúšajte nástroj