Mazars na Slovensku spustilo novú vzdelávaciu platformu ESG e-Campus. Teraz už aj so skúšobnými verziami kurzov

Mazars na Slovensku v spolupráci s organizáciou EcoLearn predstavuje päť e-kurzov, ktorých cieľom je rozšíriť vedomosti a navigovať lídrov spoločností a ESG expertov v oblasti udržateľného podnikania.

Viac o ESG e-Campus a bezplatných verziách kurzov

Klimatická kríza, záväzky Európskej únie stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom, ale aj tlak trhu, ovplyvňujú biznis lídrov, aby ich podnikanie bolo šetrnejšie k životnému prostrediu a priaznivejšie k spoločnosti.

Investorov už nezaujímajú iba hospodárske výsledky, ale aj takzvané nefinančné ukazovatele ESG. Keďže ide o komplexnú tému, ktorá prináša veľké zmeny do fungovania firiem, Mazars na Slovensku v spolupráci s organizáciou EcoLearn prichádzajú s piatimi e-kurzami, na ktorých budú biznis lídri a ESG experti môcť:

  • naplno uchopiť schopnosti a vzdelania v oblasti udržateľného podnikania a
  • predbehnúť konkurenciu v oblasti postrehov v rámci témy ESG. 

Biznis lídri, ESG experti, ale aj nadšenci pre udržateľnosť môžu absolvovať úvodné kurzy:

...alebo prehĺbiť svoje znalosti vďaka obsiahlejším kurzom:

Všetky online kurzy sú zamerané na prax, reagujú na aktuálne potreby firiem, vzdelávajú interaktívne a sú dostupné 24 hodín denne. Prístup je otvorený počas niekoľkých mesiacov v závislosti od dĺžky kurzu. Akékoľvek otázky môžu účastníci kurzu prediskutovať s našimi ESG expertmi s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti udržateľnosti. To im dáva možnosti individuálnych a interaktívnych konzultácií. Účastníci kurzu budú tiež pracovať na praktickej prípadovej štúdii, ktorú vyhodnotia naši ESG experti. Na záver všetci úspešní absolventi získajú certifikát podpísaný odborníkom Mazars s certifikáciou GRI.

Kurzy sú v anglickom jazyku. Absolventi získajú nielen praktické vedomosti, ale aj konkurenčnú výhodu na trhu, keďže expertov na danú problematiku je málo. Čím skôr sa biznis lídri pripravia na zmeny, tým lepšie obstoja v rýchlo sa meniacom prostredí. 

Aktualizácia 24. apríla 2023: Teraz môžete naplno využiť potenciál online vzdelávacej platformy s našou ponukou bezplatnej skúšobnej verzie. Požiadajte o prístup k funkciám našich kurzov, zoznámte sa s platformou a preskúmajte komplexný sylabus spolu s doplnkovými zdrojmi. S bezplatnou skúšobnou verziou môžete vstúpiť do všetkých piatich kurzov pomocou jediného linku a vybrať si pre seba tú správnu tému kurzu.

Viac o ESG e-Campus a bezplatných verziách kurzov