Poradenstvo v oblasti rizík

Na mieru šité riešenia pre zaistenie a tvorbu hodnoty v dynamickom svete.

Technologické novinky a prevratné zmeny so sebou nesú nové a neznáme riziká, ale aj nové príležitosti pre vytvorenie hodnoty. V dnešnom nestálom a čoraz komplexnejšom podnikateľskom prostredí firmy potrebujú mať istotu v riadení rizík a procesoch internej kontroly. Spoločnosť Mazars klientom poskytuje znalosti, techniky a riešenia, ktoré im pomôžu predvídať a reagovať na kľúčové výzvy. Chápeme, že firmy musia vedieť využiť nové príležitosti rýchlo a pohotovo. Preto budujeme na mieru šité rámce riadenia rizík, systémy a kontroly, ktoré našim klientom maximálne pomôžu vydať sa na cestu za úspechom.

Ako vieme pomôcť

Náš prístup

Sme hrdí na naše dlhodobé úspechy v oblasti budovania odolnosti klientov. Veríme, že spoločnosti so stabilnými procesmi pre riadenie rizík vedia lepšie splniť požiadavky zákazníkov, regulačných orgánov, investorov, zamestnancov a vedenia. Podnikateľské prostredie sa stále mení, preto chceme zabezpečiť, aby klienti vedeli rozpoznať blížiace sa riziko a riešiť nedostatky.

Nemyslíme si, že existuje jeden univerzálny prístup pre riadenie rizík, ktorý by zaručene ochránil dlhodobé výkony a inovácie spoločnosti. Preto robíme maximum pre to, aby sme pochopili odvetvie, priority a kultúru zákazníka, a na základe toho vytvoríme vhodný tím. Kontaktujte nás a vyťažte maximum zo svojho riadenia finančných alebo prevádzkových rizík.

Zaslať žiadosť o ponuku