Odolnosť napriek Covid-19: Nový barometer spoločnosti Mazars dokazuje optimizmus C-suite lídrov ohľadom budúcnosti

Medzi svetovými business lídrami prevláda prekvapivý optimizmus v rast a pozitívny vývoj hospodárenia svojich spoločností. Takmer 6 z 10 (58%) vrcholových manažérov je presvedčených o raste tržieb za rok 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň takmer tri štvrtiny (71%) očakávajú rast aj v roku 2021. Vyplýva to z globálneho prieskumu C-suite barometer medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti Mazars, ktorý združuje názory a výhľady 500 riaditeľov v pozíciách C-suite (výkonní, finanční a prevádzkoví riaditelia).
  • 58% riaditeľov spoločností očakáva vyššie tržby v roku 2020 ako v roku 2019 a takmer tri štvrtiny (71%) očakávajú rast v roku 2021
  • Ekonomické a technologické trendy s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia podnikanie v najbližších 3-5 rokoch; firmy veria vo svoju schopnosť reagovať
  • Posun smerom k dlhodobejším investíciám naznačuje, že podniky sa pripravujú na obnovenie trhov zasiahnutými pandémiou Covid-19

"Náš C-suite barometer analyzuje názory manažérov vo vedúcich pozíciách po celom svete v priebehu druhej polovice roka 2020, keď svet čelil dôsledkom prvej vlny pandémie Covid-19. Prieskum si kladie za cieľ priniesť kľúčové poznatky, ktoré by pomohli podnikom a ostatným zainteresovaným stranám viac porozumieť tomuto mimoriadnemu obdobiu. V prieskume sme sa zamerali na reakciu firiem na pandémiu a jej vplyvu na krátkodobé a dlhodobé priority. Okrem toho sa venujeme ich plánom do budúcnosti, transformácii a ďalším aspektom. Kríza zasiahla nás všetkých a je povzbudivé vidieť, že viac spoločností verí viac v pozitívny než negatívny vývoj v súvislosti s ich výnosmi do roku 2020 a zároveň, že väčšina očakáva rast v roku 2021," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Mazars Group Hervé Helias

Prekvapivo optimistický výhľad

Z prieskumu uskutočnenom v 3. štvrťroku 2020 vyplýva, že vplyv krízy Covid-19 bol v uplynulom roku evidentný u 35% spoločností, ktoré uviedli, že ich príjmy v roku 2020 budú nižšie ako v predchádzajúcom roku. Pre nasledujúci rok už prevláda optimistický výhľad. Najoptimistickejší výhľad majú respondenti z Latinskej Ameriky. Až 91% manažérov predpokladá pozitívny výhľad rastu v roku 2021, čo je výrazne nad celosvetovým priemerom (71%).

Ekonomické a technologické trendy tiež zároveň  podľa prieskumu s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia podnikanie v najbližších 3-5 rokoch. Dobrou správou je, že vrcholoví manažéri veria vo svoju schopnosť reagovať na tieto trendy. Deväť z desiatich (90%) firiem sa cíti pripravených reagovať na technologické trendy.

Riziko klimatickej zmeny?

Napriek tomu, že téma klimatických zmien sa stále viac spomína v médiách, objavuje sa stále viac aj v agende regulačných orgánov a verejnosť ju vníma ako budúci hrozbu. Iba 20% respondentov prieskumu uviedlo, že očakáva, že tento trend bude mať najväčší vplyv na ich podnikanie. Toto číslo je o niečo vyššie u spoločností sídliacich v západnej Európe (25%), čo naznačuje, že téma klimatických zmien je pre podnikateľov významnejšia, než pre manažment spoločností sídliacich v Latinskej Amerike, Afrike, Strednej a východnej Európe a USA. V týchto krajinách riziko klimatických zmien považuje za významné menej ako 20% spoločností. Zároveň približne 28% uviedlo, že si nie sú istí svojou schopnosťou reagovať na tento trend (oproti 10% pri trendoch v oblasti technológií a inovácií).

V příštích třech až pěti letech se očekávají významné obchodní transformace

V najbližších troch až piatich rokoch lídri očakávajú, že vykonajú širokú škálu obchodných transformácií, vrátane technologických transformácií (50%), transformácií súvisiacich so zlepšením výkonu spoločností (47%) a vývoja nových služieb, trhov a obchodných modelov (46%). Kultúrne transformácie boli považované za najmenej pravdepodobné zmeny, ktorými organizácia musí prejsť. Za pravdepodobnú ju považuje iba 40% z nich.

Príprava na reset: prechod k dlhodobejším investíciám

Prieskum sa tiež zaoberá tým, či aktivity firiem ovplyvňujú viac krátkodobý (do jedného roka) alebo dlhodobý (jeden rok alebo viac) horizont. Za najdlhšie boli považované aktivity vrátane príležitostí externého rastu, podnikovej stratégie a výskumu a vývoja inovácií, pričom za najkratšie boli považované činnosti ako znižovanie počtu zamestnancov, riešenie okamžitých problémov s financovaním a riadenie dodávateľov. Názory sa podstatne líšili v závislosti od veľkosti spoločnosti, lokality, odvetvia a funkcie. Napríklad medzi vedúcimi pracovníkmi v automobilovom, výrobnom a finančnom sektore je udržateľnosť jednou z najdlhších aktivít, ale tí v technologickom a telekomunikačnom sektore ju považujú za relatívne krátkodobú.

Celkovo svetoví lídri plánujú prechod na dlhodobejšie investičné stratégie (viac ako jeden rok), a to najmä v podnikoch, ktoré vedú ženy. To platilo vo všetkých regiónoch okrem Afriky. Konkrétne v Juhoafrickej republike, ktorá očakáva zvýšené zameranie na krátkodobé aktivity, vrátane okamžitých problémov s financovaním a zníženie efektivity / nákladov, a relatívne obmedzené zameranie na niektoré dlhodobejšie činnosti, ako je získavanie nových talentov a stratégie zamerané na legislatívne zmeny.

Mark Kennedy, partner spoločnosti Mazars, dodáva: "Uskutočnili sme tento prieskum, pretože je pre nás ako profesionálnu audítorskú a poradenskú spoločnosť zásadné načúvať tomu, čo sa deje na trhu a našim klientom. Prekvapil nás optimizmus, ktorý vládne ekonomickým prognózam pre tento rok. Ukazuje sa, že investície do odolnosti spoločností nikdy nie sú plytvaním a mali by byť v popredí akejkoľvek obchodnej agendy. "

###

Kontakty

Martina Jurčíková-Pikulová, Marketing manažér, Mazars
martina.pikulova@mazars.sk 

Lorraine Hackett, Brand and Communications Director, Mazars
lorraine.hackett@mazars.co.uk 

O Mazars
Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby. S pobočkami vo vyše 90 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy 42 000 odborníkov – 26 000 v rámci integrovaného partnerstva Mazars a viac než 16000 v rámci Mazars North America Alliance – a pomáhame firmám bez ohľadu na veľkosť v každom štádiu vývoja.

http://www.mazars.com | http://www.linkedin.com/company/mazars | https://twitter.com/mazarsgroup