Rok ako žiadny predtým: Mazars vydal Výročnú správu 2019/20

Rok 2020 bol pre ľudí, firmy a spoločnosť rokom ako žiadny iný predtým. Kvôli globálnej kríze Covid-19 mnohí čelili extrémnym výzvam. Ľudia a rodiny na celom svete prišli o svojich blízkych príliš skoro. Navyše mnohí museli zažívať dovtedy nepredstaviteľné obmedzenia ich každodenných životov a živobytia, nakoľko vlády, firmy a ďalšie inštitúcie bojovali proti vírusu. Jedinečnou výzvou pre podnikanie bolo nájsť spôsob, ako rešpektovať potrebu chrániť život počas plnenia si svojich povinností pri uspokojovaní potrieb spoločnosti finančne udržateľným spôsobom.

Odolnosť sa prejavila na výsledkoch v roku 19/20

AR0 750p500

Uprostred globálnej pandémie, kde hlavným zámerom je zaistenie bezpečnosti ľudí a pokračovanie v poskytovaní služieb najvyššej kvality klientom, Mazars preukázal odolnosť a vo svojom finančnom roku 2019/2020 (1. september 2019 - 31. august 2020) dosiahol globálny obrat vo výške 1,9 miliardy EUR. . To predstavuje nárast o 7,8% v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom. Pozoruhodné úsilie našich ľudí naďalej pomáhať klientom a plniť ich úlohy nám umožnilo prekonať v roku 2020 viac ako len búrky.

Všetky podrobnosti nájdete v našej účtovnej uzávierke za rok 2019/20.

 

Odpoveď na krízu Covid-19

AR1 750p500

Hneď po tom, ako pandémia Covid-19 začala mať dopad na naše pobočky a po celom svete boli vyhlásené prísne zdravotné opatrenia, našou prioritou sa stala bezpečnosť a zdravie našich ľudí. Poskytli sme im flexibilitu v starostlivosti o seba a svoje rodiny. Od začiatku zostávame na strane našich klientov a zdieľame rady a nástroje, ktoré im pomôžu prekonať krízu.

Prečítajte si viac o našej reakcii na krízu v našej Výročnej správe.

 

 

Globálna zmena identity: opätovné potvrdenie nášho poslania a sľubu

AR5 750p500

V októbri 2020 spoločnosť Mazars predstavila trhu svoju novú identitu značky, ktorá potvrdzuje jej poslanie a dlhodobé hodnoty zamerané na integritu a zodpovednosť. Lepšie odráža to, čím dnes Mazars je, a jedinečnú skúsenosť, ktorú sa snažíme poskytovať našim ľuďom a klientom. Či už pomáhame našim klientom prekonávať ich výzvy, rozvíjame našich ľudí na odborníkov a lídrov alebo pracujeme pre blaho našich komunít, konáme vždy v súlade s tým, čo sľúbime. Vždy sa snažíme robiť to, čo je správne.

Viac o našom záväzku plniť náš prísľub sa dozviete v našej Výročnej správe.

 

 

Zaviazaní k formovaniu zdravšieho audítorského odvetvia

Transparency 750p500

Spoločnosť Mazars sa zaviazala budovať spravodlivý a prosperujúci svet, ako aj zdravšie odvetvie. Vďaka našej silnej pozícii na audítorskom trhu preberáme zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby audítori, ktorí majú poslanie vo verejnom záujme, plnili očakávania. V súlade s poslaním našej značky chceme byť v popredí debaty o audite, podporovať významné zmeny v profesii a požadovať verejnú diskusiu so zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Prečítajte si viac v našej integrovanej správe o transparentnosti.

 

Stiahnite si naše publikácie nižšie:

  • Výročná správa 2020: Rok ako žiadny predtým
  • Účtovnú uzávierku za rok 2020
  • Integrovaná správa o transparentnosti za rok 2020

Dokumenty

Yearbook 2020 - English
Financial statements 2019/2020 - English
Integrated transparency report 2019/2020