Bankovníctvo a kapitálové trhy

Riešenia, ktoré pomôžu bankám napredovať na komplexnom trhu.

Bankovníctvo čelí značným regulačným výzvam, technologickým zmenám a meniacim sa spotrebiteľským návykom. Vo veľmi neistom a premenlivom hospodárskom prostredí, kde v uvažovaní bánk a regulačných orgánov čoraz dôležitejšiu úlohu zohrávajú udržateľné financie, je nevyhnutné prispôsobiť podnikateľské modely a akceptovať zmeny. Náš integrovaný tím odborníkov na bankovníctvo a kapitálové trhy vám poskytne správnu víziu a stratégiu, aby ste sa mohli zorientovať v meniacom sa prostredí. 

Náš prístup

Regulačné zmeny sú v bankovníctve známou témou. Toto odvetvie čelí mnohým rizikám a príležitostiam, medzi ktoré patrí rastúci tlak na náklady, meniace sa správanie spotrebiteľov a politické či hospodárske výzvy. Trh sa mení, preto je kľúčové, aby banky mali k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu upraviť podnikateľské a prevádzkové modely, naplniť požiadavky komplexného regulačného prostredia a dať udržateľnosť do stredu všetkých aktivít.

Do tímu spoločnosti Mazars špecializovaného na bankovníctvo a kapitálové trhy patria bývalí zástupcovia regulačných orgánov, vysoko postavení manažéri a skúsení odborníci, ktorí majú dôkladnú znalosť tohto odvetvia. Rozumieme komplikovanej sieti regulačných, hospodárskych a politických zmien, ktoré ovplyvňujú finančné inštitúcie a ponúkame poradenstvo a riešenia, ktoré vedú k robustným riešeniam.

Medzi našich klientov patria niektoré z najväčších bánk na svete a spolupracujeme s celým hodnotovým reťazcom. Naši kolegovia po celom svete sú odborníci na bankovníctvo a kapitálové trhy a disponujú skúsenosťami s lokálnym trhom, a zároveň pracujú na jednej integrovanej platforme, takže môžete mať istotu, že naše poradenstvo bude ideálne prispôsobené vašim podnikateľským cieľom. 

Spojte sa s nami a získajte poradenstvo v rôznych oblastiach:

  • Regulačné reformy a problémy
  • Globalizácia, nové technológie, zmeny podnikateľských a prevádzkových modelov
  • Spájanie, reštrukturalizácia a monitorovanie v komplexnom prostredí

Náš tím sa skladá z odborníkov na bankovníctvo a kapitálové trhy, ktorí majú globálne, regionálne a lokálne znalosti legislatívy a technickú expertízu potrebnú na zabezpečenie širokej škály riešení integrovaným spôsobom. Náš prístup je založený na spolupráci multidisciplinárneho tímu z rôznych kútov sveta so širokou špecializáciou.

Naše služby v oblasti bankovníctva a kapitálových trhov zahŕňajú:

  • Audit a zaisťovacie služby
  • Regulácie a súlad
  • Riadenie rizík
  • Reštrukturalizácia 
  • Forenzné služby a súdne spory
  • Financie a prevádzková efektivita

Žiadosť o ponuku