Finančný audit

Posilnenie dohľadu zo strany manažmentu a vzťahov s partnermi.

V spoločnosti Mazars veríme, že audit je kľúčovým prvkom hospodárskych základov spravodlivého a prosperujúceho sveta. Audit vždy bol a stále je činnosťou v srdci nášho podnikania. Pracujeme v prospech verejného záujmu a vďaka starostlivosti o organizácie, pre ktoré uskutočňujeme audit, a o ich partnerov, pomáhame budovať udržateľné firmy v prospech celej spoločnosti.

Náš prístup 

Spolupracujeme so širokou škálou klientov od súkromných firiem až po najväčšie korporácie na svete.

Naše špecializované tímy sa venujú kľúčovým trhom a všetkým odvetviam priemyslu, vďaka čomu vám vieme poskytnúť potrebnú expertízu. Pri spolupráci so spoločnosťou Mazars sa vám bude venovať integrovaný medzinárodný tím s jednou kontaktnou osobou.

Súčasťou kvalitného auditu je poskytnutie informácií, podpora transparentnosti a zabezpečenie konštruktívneho výroku, čím posilňujeme dôveru v spôsob, akým organizácie podávajú správy zainteresovaným stranám. To však nie je všetko. Komplexný nezávislý audit prispieva k budovaniu dôveryhodného kontrolného a riadiaceho rámca, vďaka ktorému sa organizácie, pre ktoré zabezpečujeme audit, dokážu lepšie pripraviť na budúcnosť.

Veríme, že audit je v prvom rade o ľuďoch. Zameriavame sa na budovanie pozitívnych fungujúcich vzťahov založených na dôvere v záujme poskytnutia preukázateľnej hodnoty. Každý audit spoločnosti Mazars je jedinečný. Robíme všetko pre to, aby sme pochopili podnikateľský model, kultúru a ekosystém auditovanej firmy a berieme do úvahy potreby jej partnerov, výsledkom čoho je stratégia auditu prispôsobená konkrétnym zisteným rizikám.

Počas celého auditu neustále prebieha dialóg s relevantnými zainteresovanými stranami a jasná, pragmatická a vhodne načasovaná komunikácia. Sme hrdí na našu dôkladnosť, nezávislosť, vytrvalosť a silu. Aj s pomocou najnovších technológií, globálnej metodiky a postupov poskytujeme spoľahlivé, objektívne a informáciami podložené úsudky a názory. 

Mazars priebežne rozširuje ponuku audítorských služieb vďaka neustálym investíciám do zamestnancov, procesov, školení a technológií. Vypracovali sme súbor nástrojov v rámci našej globálnej audítorskej platformy Atlas, s cieľom poskytovať konzistentné a kvalitné audity s pridanou hodnotou. Náš celosvetový program pre inováciu auditov s názvom „Premena auditov“ nám umožňuje reagovať na potreby a záujmy našich klientov na základe pravidelných prieskumov.

Vďaka jedinečnému prístupu zameranému na ľudí, nástrojom a programu prinášame rozšírenú skúsenosť s auditom. Nestačí nám len súlad, chceme prispievať k budovaniu udržateľných podnikov, hospodárstiev a celých spoločností.

Náše nástroje a riešenia 

Našim audítorom umožňujeme získať zručnosti, procesy a nástroje, vďaka ktorým môžu klientom priniesť väčšiu konzistentnosť, efektivitu a hodnotu.

Na mieru šitá globálna audítorská platforma Atlas bola navrhnutá tak, aby reagovala na potreby nášho integrovaného partnerstva a medzinárodnej základne klientov. Prispieva k výmene znalostí a osvedčených postupov, umožňuje nám uskutočňovať bezproblémové integrované audity a zabezpečuje viacsmernú komunikáciu medzi tímami, čo uľahčuje prácu špecializovaným tímom pôsobiacim v rôznych regiónoch.

Analýzu údajov využívame vo viacerých oblastiach, napríklad pri testovaní záznamov v účtovnom denníku, pri vykazovaní výnosov a investícií, aby sme lepšie pochopili vaše podnikanie, posúdili riziká a pomohli vašim tímom zamerať sa na problémy, ktoré sú skutočne dôležité.

Náš zabezpečený klientsky portál podporuje dvojsmernú komunikáciu počas celého auditu a obsahuje správy o pokroku a informácie o kontrolách.

Naši ľudia

Náš tím je jednotný, agilný a integrovaný a pôsobí naprieč viacerými sektormi, službami a regiónmi. To znamená, že kombinujeme špecializované lokálne znalosti s medzinárodnou perspektívou globálnej firmy. V správnom čase spájame tých správnych ľudí so správnymi znalosťami a výsledkom je bezproblémová podpora.

Zaslať žiadosť o ponuku