Kríza a spory

Podpora expertov v najnáročnejšom období.

Svet podnikania sa stáva čoraz komplikovanejším, prepojenejším a dynamickejším, s čím súvisí neustále riziko hrozieb a sporov.

Naši odborníci vám pomôžu pripraviť sa, zmierniť a riadiť rôzne typy externých či interných hrozieb ohrozujúcich vaše podnikanie. Či už ide o spor, podvod, potrebu reštrukturalizácie alebo dokonca nutnosť uzavrieť prevádzku, klientom vždy poskytneme obchodné, praktické a na mieru šité poradenstvo, aby sa mohli zorientovať v týchto náročných situáciách.

Náš prístup

Bez ohľadu na to, akej situácii čelíte, nájdeme potrebné riešenie. Náš tím vám poskytne včasnú obchodnú a praktickú podporu, vďaka ktorej vám pomôže v akejkoľvek situácii. Sme jedinečné integrované medzinárodné partnerstvo vo viac ako 90 krajinách, preto vieme vytvoriť rôznorodé tímy s technickými, sektorovými a geografickými znalosťami, ktoré vám pomôžu na všetkých trhoch, kde pôsobíte.

Krízy a spory sa môžu prejaviť viacerými spôsobmi. Preto poskytujeme širokú škálu služieb a expertných tímov, ktoré vám pomôžu v každej situácii:

Zaslať žiadosť o ponuku