Mazars, odlišný hráč v oblasti poskytovania audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb na Slovensku

Mazars pôsobí na Slovensku od roku 2000. Klientom poskytujeme služby v nasledovných oblastiach: audit, dane, outsourcing účtovníctva, outsourcing miezd & HR, finančné poradenstvo, obchodné a IT poradenstvo.

Share