Mazars, odlišný hráč v oblasti poskytovania audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb na Slovensku

Mazars je popredná medzinárodná spoločnosť, ktorej cieľom je vybudovať hospodárske základy spravodlivého a prosperujúceho sveta. Na Slovensku pôsobíme od roku 2000. Klientom poskytujeme služby v oblastiach auditu a účtovníctva, daní, poradenstva a finančného poradenstva.

Sme 5. najväčšou konzultačnou spoločnosťou na Slovensku. 

Vďaka našej vybalansovanej perspektíve dokážeme nájsť rovnováhu medzi ľudským prístupom a firemnými procesmi. K profesionálnym službám v oblasti auditu, daní, účtovníctva, outsourcingu, finančného poradenstva či poradenských služieb vieme pridať čosi navyše: priateľský prístup a ľudské hodnoty. 

Podporujeme zmysluplné zavádzanie technologických inovácií. Na Slovensku a vo Francúzsku sa nachádza Mazars Global robotics center. Centrum poskytuje riešenia viac ako 20 krajinám skupiny Mazars v oblasti RPA (Robotic process automation), process mining a AI. V tejto oblasti sme sa spoločne s francúzskymi kolegami stali lídrami v rámci skupiny Mazars.

Keďže radi pomáhame, zúčastňujeme sa dobrovoľníckych aktivít, organizujeme darovanie krvi alebo zbierky oblečenia. A aby sme trochu pomohli aj prírode, máme vlastný bio kompostér, staráme sa v ňom o dážďovky a kompost používame ako hnojivo pre naše kvety.

Office_10 Office_11 Terasa Bar Open office Office_8 Office_6 Office_9 Creathink Yellow sofa at tax
Office_10 Office_11 Terasa Bar Open office Office_8 Office_6 Office_9 Creathink Yellow sofa at tax

Chcete vedieť viac? Prečítajte si našu Ročenku 2021/2022