Jednoduchý globálny súlad vďaka inControl

inControl je digitálna platforma vytvorená spoločnosťou Mazars. Pomáha organizáciám na celom svete monitorovať a zlepšovať ich procesy dodržiavania predpisov. Vďaka dostupnosti cez web alebo mobilnú aplikáciu poskytuje transparentný pohľad na celý proces dodržiavania compliance. Dokáže tiež sledovať schopnosť hodnotiť výkon interných a externých tímov na základe definovaných KPI.

Ponúka jednoduché riešenie na monitorovanie globálnych aktivít za účelom zabezpečenia compliance. Umožňuje vám identifikovať a vyriešiť problémy skôr, ako sa stanú problémom. Prostredníctvom červených, žltých a zelených indikátorov zobrazuje všetky procesy, úlohy a pracovné postupy, ktoré možno jednoducho spravovať a vidieť komplexne na lokálnej aj globálnej úrovni.

Kľúčové výhody inControl

  • Buďte inControl: inControl vám poskytuje neustály prehľad o termínoch dodržiavania compliance a o celom jeho procese. Budeme vás informovať o aktuálnych legislatívnych zmenách v každej krajine.
  • Efektívna spolupráca: inControl poskytuje platformu pre spoluprácu, ktorá umožňuje interakciu a zdieľanie kľúčových dokumentov v reálnom čase. Vďaka tomuto globálnemu centru pre zabezpečenie compliance budete môcť výrazne znížiť plytvanie v procese dodržiavania compliance a zvýšiť produktivitu.
  • Úplna transparentnosť: Kompletný dohľad nad činnosťami v oblasti compliance s predpismi prezentovaný vo formáte jednoduchého informačného panela s jasnými zodpovednosťami.
  • Bezpečný ale ľahko prístupný: Plne cloudový a prístupný kdekoľvek a kedykoľvek - prostredníctvom aplikácie pre mobil a tablet alebo cez web. Podporovaný najnovšou technológiou Microsoft Azure a bezpečnostnými protokolmi.
  • Reály čas: inControl prioritizuje vaše nadchádzajúce termíny v súvislosti s dodržiavaním compliance a poskytuje správy o stave za účelom proaktívneho riadenia a zmierňovania rizika.
  • Podporovaný globálnym koordinačným tímom: Kombinuje lokálne znalosti s globálnym koordinačným tímom.

Všetky tieto funkcie sú dostupné prostredníctvom aplikácie inControl alebo online prostredníctvom webovej stránky.

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte záujem o ukážku? Obráťte sa na náš prostredníctvom kontaktov nižšie.