Ocenenie

Pomôžeme vám pochopiť hodnotu obchodných rozhodnutí.

Či už zvažujete akvizíciu, predaj aktív, financovanie projektu alebo súdny spor, potenciálne finančné dopady zohrávajú významnú úlohu v rozhodovacom procese, preto je nesmierne dôležité, aby ste mali jasnú predstavu o súvisiacej hodnote.

Ocenenie je však komplikovanou oblasťou, ktorá si vyžaduje špecializované zručnosti a skúsenosti. Náš globálny tím odborníkov má všetky predpoklady na to, aby klientovi pomohol s ocenením a poskytol objektívne, komplexné a technicky spoľahlivé poradenstvo v rôznych typoch situácií, napríklad:

 • Ocenenie v kontexte akvizície alebo reštrukturalizácie
 • Ocenenie na podporu rozhodnutia v oblasti financovania alebo fundraisingu
 • Ocenenie pre potreby finančných výkazov
 • Ocenenie potrebné na daňové alebo právne účely
 • Ocenenie v kontexte sporov, vrátane sporných ocenení

Náš prístup

V spoločnosti Mazars vieme, že každý klient je iný, preto pri každom zadaní vyhodnotíme kľúčové faktory hodnoty a zvážime kontext a rôzne metodiky oceňovania.

K oceneniu pristupujeme systematicky a na základe spolupráce. Skladáme tímy s technickou, sektorovou a geografickou expertízou potrebnou na to, aby sme zvážili všetky relevantné faktory bez ohľadu na situáciu.

Naše oceňovanie je objektívne a nezávislé, takže sa naň môžete spoľahnúť vy aj akékoľvek tretie strany, ktoré môže zaujímať výsledok ocenenia.

Naše tímy zodpovedné za ocenenie vám dodajú expertné stanovisko v celej škále scenárov, napríklad:

 • Určenie ceny akvizície a výpočet hodnoty renomé
 • Testovanie na zníženie hodnoty
 • Transakčné ocenenie pri fúzii a akvizícii a fundraisingu
 • Kompenzácia minoritných záujmov z dôvodu povinného odpredaja
 • Nestranné názory
 • Reštrukturalizácia firemných aktív
 • Ocenenie nehmotných aktív
 • Ocenenie finančného modelu
 • Nezhody súvisiace so zmluvnými podmienkami
 • Vstupy a výstupy akcionárov
 • Problémy s nástupníctvom

Naše nástroje a riešenia

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s oceňovaním máme v Mazars veľkú databázu údajov o vlastníctve, ktoré nám pomáhajú pri práci na vašich zadaniach.

Okrem toho využívame viacero externých databáz, aby sme získali údaje o oceňovaní, vrátane Capital IQ, s ktorou máme globálnu dohodu, aby sme zabezpečili konzistentný prístup po celom svete, ale aj Bloomberg. 

Sme tiež hrdým sponzorom a členom organizácie International Valuations Standard Council (https://www.ivsc.org), vďaka čomu máme informácie o globálnych udalostiach v oblasti oceňovania priamo z prvej ruky.

Náši ľudia

Naši odborníci na oceňovanie sídlia v 38 krajinách na všetkých 5 kontinentoch, takže vám radi poskytneme pomoc s oceňovaním bez ohľadu na to, kam vás podnikanie zaveje.

Zaslať žiadosť o ponuku