Súlad s daňovými predpismi

Efektívne riadenie narastajúcich povinností.

Zabezpečenie súladu s daňovými predpismi je čoraz náročnejšie. Daňové predpisy sú komplikované a príslušné orgány pri kontrole súladu požadujú čoraz viac údajov. Dokonalý súlad s pravidlami je však absolútne kľúčový, nielen preto, aby sa firma vyhla pokutám, ale aj auditu a vyšetrovaniu.

Náš prístup

Národné i medzinárodné firmy čelia čoraz komplikovanejším daňovým pravidlám, čoraz podrobnejšej kontrole daňových úradov a povinnosti zabezpečiť súlad s komplexným súborom zákonov. Naša globálna sieť disponuje zdrojmi a lokálnymi znalosťami, vďaka ktorým dokážeme účinne zabezpečiť súlad aj pri tých najnejasnejších zákonných požiadavkách.

Podporujeme aj rýchlo rastúce firmy, ktoré čaká prvá medzinárodná expanzia a ktoré zatiaľ nemajú dostatočné know-how na zahraničnom trhu.

Klientom je k dispozícii aj naša interná expertíza napríklad v oblasti registrácie do národných daňových systémov.

Naše služby

Pomôžeme vám s rôznymi aspektmi daňovej problematiky, napríklad:

  • DPH a nepriame dane
  • Daň z príjmu právnických osôb
  • Transferové oceňovanie
  • Daň z príjmu fyzických osôb
  • Podpora pri daňovom audite
  • Strategické poradenstvo

Naše nástroje a riešenia

Služby spoločnosti Mazars dopĺňajú naše globálne platformy: inControl a Signals.

InControl umožňuje medzinárodným organizáciám monitorovať a posilniť procesy súladu pomocou intuitívneho rozhrania, takže aj komplexné pracovné toky uvidíte veľmi jasne. Platforma je k dispozícii online, zabezpečuje transparentnosť celého procesu súladu a schopnosť vyhodnotiť výkon interných aj externých tímov z pohľadu zadefinovaných KPI. InControl tiež podporuje internú spoluprácu, napríklad prostredníctvom zdieľania dokumentov.

Platforma Signals firmám uľahčuje spoluprácu so spoločnosťou Mazars, pretože umožňuje vykonávať rôzne činnosti súvisiace s daňovým priznaním a administratívou. Získate v nej informácie o administratíve, pomôže vám so zostavením účtovnej závierky a môžete cez ňu veľmi jednoducho kontaktovať svojho poradcu z Mazars.

Zaslať žiadosť o ponuku