Aktuárske služby

Posilnite výkon a zvýšte ziskovosť pochopením rizík.

Náš prístup

Poisťovacie spoločnosti, banky a ďalšie podniky čelia obrovskej výzve pri hodnotení a riadení rizík na pozadí narastajúcej regulácie a zložitosti riadenia rizík. Takéto makro riziká zahŕňajú volatilitu na finančných trhoch, starnutie populácie, hrozbu terorizmu a klimatické zmeny.

Kľúčovou výhodou poistno-matematickej analýzy je posilnenie výkonu a zvýšenie ziskovosti prostredníctvom lepšieho pochopenia rizík a použitia vhodných nástrojov na minimalizáciu súvisiacich nákladov.

CEE aktuársky hub

CEE aktuársky hub ponúka širokú škálu sofistikovaných nástrojov a modelov, ktoré vám pomôžu byť v súlade s finančnými predpismi a vypočítať riziko. Naše praktické riešenia poskytujeme spoločnostiam všetkých veľkostí, ktoré sú v súlade s požiadavkami regulátorov a dosahujú skutočné obchodné výhody. Medzi hlavné oblasti patrí Solvency II, IFRS 9, IFRS 17 a poistno-matematické modelovanie. Aktuálne poskytujeme naše služby v ôsmich krajinách regiónu strednej a východnej Európy a v dvoch krajinách západnej Európy.

Naši ľudia

Vďaka širokej škále zručností a rozsiahlym skúsenostiam naši špecialisti poskytujú služby a riešenia priamo na mieru vašim potrebám. Naše aktuárske tímy sú zložené z odborníkov so širokými technickými zručnosťami, ktorí sa špecializujú na finančné inžinierstvo, poistno-matematické úlohy, odmeňovanie a zamestnanecké výhody a štatistiku a modelovanie.

Vieme vám pomôcť zvládnuť všetky vaše finančné riziká, definovať a implementovať vašu rastovú stratégiu a vyškoliť vaše tímy v oblasti finančných záležitostí. Môžeme tiež rozvíjať váš prístup k správe aktív / pasív a alokáciu aktív, implementovať účtovné predpisy, ako sú štandardy IFRS, Solvency II a Basel II. Vieme vyhodnotiť všetky dlhy alebo záväzky spoločnosti.

V spolupráci s našim poisťovacím tímom, kolegami v strednej a východnej Európe a poistno-matematickými expertami po celom svete poskytuje naša služba odborné znalosti v oblasti všeobecného poistenia, životného a zdravotného poistenia, rizikového a kapitálového poradenstva a dôchodkov.

Zaslať žiadosť o ponuku