Finančné výkazníctvo európskych bánk v kontexte COVID-19: aktualizácia z júna 2021

Ako COVID-19 ovplyvnil finančné výsledky bánk v Európe?

Uskutočnili sme analýzu predbežných správ za rok 2021 u dvadsiatich šiestich bánk v jedenástich európskych krajinách, aby sme lepšie pochopili dopad pandémie COVID-19 na ich finančné výsledky v prvom polroku 2021. Štúdia je treťou edíciou v tejto sérii a nadväzuje na naše druhé vydanie správy, zverejnené v máji 2021.

Stiahnuť správu

Kľúčové zistenia

  • V prvom polroku 2021 všetky analyzované banky zaznamenali značný pokles očakávaných úverových strát (ECL) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.
  • Väčšina bánk, ktoré minulý rok zaznamenali najväčší nárast ECL, mali v prvom polroku 2021 čistý zisk z ECL.
  • Všetkých 18 bánk, ktoré zverejnili údaje za prvý polrok 2021 aj koniec roka 2020, majú kumulované overlays, ktoré tvoria ECL.
  • Zmena overlays predstavuje približne 54 % zo zisku alebo straty v rámci ECL pred overlays v absolútnej hodnote.

Pre viac informácií si prečítajte celú správu v anglickom jazyku uvedenú nižšie. 

Dokument

Financial reporting of European banks: June 2021 update
Financial reporting of European banks: June 2021 update