Prieskum Mazars: Vyspelosť ESG vo firmách na Slovensku

Ako sa s príležitosťami a otázkami, ktoré téma ESG ponúka, vyrovnávajú veľké firmy pôsobiace na Slovensku? Odpovede poodhaľuje štúdia Mazars s vedúcimi pracovníkmi firiem, realizovaná v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos Slovensko.

V ideálnom svete by sa do boja proti klimatickým zmenám zapojili nielen bežní občania, ktorí by upravili svoje spotrebiteľské správanie, no nasledovali by ich hlavne menšie či väčšie spoločnosti, ktorých činnosť má výrazný dopad na životné prostredie. Samozrejmosťou by tiež bolo globálne zapojenie všetkých relevantných subjektov.

Realita však vyzerá inak. Nastavenie zodpovednej firemnej politiky veľkých spoločností sa počas posledných pätnástich rokov sústredilo primárne na oblasť CSR, v ktorej firmy ašpirovali na to stať sa zodpovednými partnermi pre svojich obchodných spolupracovníkov, zamestnancov, na svoje bezprostredné okolie, ale i región svojho pôsobenia. To všetko sa dialo v pomerne málo merateľnej podobe a založené zväčša na dobrovoľnej báze. Výnimkou boli normou stanovené predpisy, ktoré bolo nutné dodržiavať.

Firmy na Slovensku aktuálne posúvajú level svojej zodpovednosti smerom vpred. Niektoré tak robia z vlastnej iniciatívy, iné preto, lebo im to nariaďuje legislatíva. Aktuálna výzva v rámci zodpovednosti má podobu troch kľúčových pojmov: „Environment“, „Social“ a „Governance“, známe pod skratkou ESG, s ktorou sa v budúcnosti bude musieť vysporiadať každý biznis.

V štúdii sa dozviete o:

  • Do akej miery už firmy implementovali ESG do svojej podnikovej stratégie
  • Aké sú ich plány?
  • Čo je pre biznis lídrov najväčšia výzva v rámci ESG?
  • V čom by potrebovali pomoc? 

Prečítajte si viac v publikácii Mazars.

Stiahnite si štúdiu

Kvalitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra Ipsos Slovensko na vzorke 10 vybraných firiem s regionálnym zastúpením naprieč celou Slovenskou republikou. Vybrané spoločnosti museli spĺňať kritérium minimálne 250 zamestnancov.
Pri prieskume bola použitá metóda individuálnych rozhovorov. Respondenti zastupujúci skúmané firmy reprezentovali pozície vedúcich pracovníkov (členovia predstavenstva), manažéri, ktorí majú na starosti aj ESG tému (Enviromental & Energy manažéri), prípadne HR manažéri vo firmách, kde ESG oblasť zatiaľ nie je priradená inej špecifickej pozícii. Dopytované firmy pôsobia v segmentoch informačných technológií (IT), výroby (elektronika, potravinárstvo), telekomunikácií, automobilového priemyslu, maloobchodu a dopravy.