Mazars CEE daňový sprievodca 2021

Spoločnosť Mazars už po deviatykrát vydala svojho CEE daňového sprievodcu, ktorý ponúka prehľad a porovnanie daňových systémov 21 krajín strednej a východnej Európy na rok 2021.

V snahe vyjsť v ústrety investorom v našom regióne, Mazars CEE daňový sprievodca analyzuje a sumarizuje daňové zmeny v 21 krajinách a tiež poukazuje na prevládajúce trendy a stratégie v oblasti daní. Tohtoročná publikácia okrem Vyšehradskej štvorky obsahuje aj krajiny juhovýchodnej Európy, Rusko, Ukrajinu a pobaltské štáty.

Tohtoročný prieskum venuje pozornosť cene práce, nepriamym daniam, dani z príjmu právnických osôb a transferovému oceňovaniu na skúmaných trhoch.

Stiahnite si report

Kľúčové informácie - Slovensko 2021

  • Slovenské firmy investujúce do vnútropodnikových inovácií, výskumu a vývoja nových riešení si môžu zo základu dane odpočítať až 200 % svojich výdavkov.
  • Pozícia Slovenska medzi krajinami Vyšehradskej štvorky je posilnená najnižšou úrovňou základnej sadzby DPH.
  • Slovensko, spolu s Poľskom, má najvyššiu úroveň minimálnej mzdy.

Veríme, že tento prehľad bude pre čitateľov užitočný a inšpirujúci.

Sprievodcu nájdete aj na interaktívnej online platforme. Slúži ako komplexný webový pomocník, kde okrem profilov krajín nájdete aj materiály špecifické pre jednotlivé štáty. To Vám umožní porovnanie zohľadňujúc konkrétne aspekty ich daňových systémov.

Vyskúšajte náš online nástroj

Kontaktujte nás

Dokument

CEE Tax Guide 2021
CEE Tax Guide 2021