Investovanie v strednej a východnej Európe: Fúzie a akvizície v rokoch 2021/2022

Napriek obavám z Covidu-19 a rastu inflácie a cien energií sa v roku 2021 v celom regióne SVE uskutočnili veľké transakcie. Rozmanité trhy a vysoké ciele v strednej a východnej Európe sú čoraz atraktívnejšie pre domácich aj prichádzajúcich investorov. Táto publikácia ponúka prehľad prichádzajúcich aktivít v oblasti fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy v priebehu roka 2021 a s výhľadom na príležitosti a výzvy v nasledujúcich mesiacoch.

Stiahnite si publikáciu v anglickom jazyku

Celkovo pozorujeme silný rast a odolnosť trhu, čo sa prejavilo aj tak, že v roku 2021 transakcie fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy dosiahli najvyššiu hodnotu za posledných päť rokov.

V roku 2021 sa zvýšil objem aj hodnota transakcií. Počet fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy sa v roku 2021 zvýšil na 872, čo je o 30 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vyššia bola aj celková hodnota transakcií, keďže dosiahla 66,5 miliardy eur. To predstavuje nárast o 37 % v porovnaní s rokom 2020 a je to zároveň najvyššia celková hodnota transakcií od roku 2016.

Hlavné zistenia

  • Medzinárodní kupujúci sa naďalej zameriavajú na strednú a východnú Európu. Prichádzajúce investície v roku 2021 predstavovali 61 % celkovej hodnoty transakcií uskutočnených v regióne SVE (vrátane Ruska), kým v roku 2020 to bolo 57 %, čo potvrdzuje atraktívnosť a relatívnu stabilitu trhu.
  • Nižší podiel domácich investorov. Podiel domácich investorov na celkovom objeme klesol na 39 % zo 43 % v roku 2020. Medzi faktory, ktoré ťažia domácich investorov, pravdepodobne patria rastúce náklady na pôžičky v krajinách strednej a východnej Európy mimo eurozóny.
  • Odkupy private equity kapitálu sú na vzostupe. Vďaka rekordným zásobám cenných papierov podobným hotovosti na domácich aj medzinárodných trhoch sa celková hodnota transakcií v rámci odkupov private equity zvýšila o 62 % a dosiahla celkovú hodnotu 10,3 miliardy eur, čo je najvyššia hodnota od roku 2016. Výrazne vzrástol aj objem, a to o 44 %, s 124 transakciami v roku 2021 oproti 70 v predchádzajúcom roku.
  • Región SVE priťahuje privaty equity investorov z USA. Na americký súkromný kapitál pripadli dve tretiny hodnoty desiatich najväčších transakcií private equity v roku 2021.
  • Prudký nárast cezhraničných transakcií z krajín mimo regiónu. V roku 2021 hodnota transakcií realizovaných subjektmi z krajín mimo strednej a východnej Európy narástla o 26 % na úroveň 29,9 miliardy eur, pričom objem transakcií medziročne vzrástol o 11 % na úroveň 307 transakcií.
  • Naďalej dominujú štyri krajiny. Medzi štyri najväčšie krajiny z hľadiska objemu transakcií v oblasti fúzií a akvizícií v roku 2021 patrili Poľsko (s celkovým počtom 185 transakcií), Rusko (143), Rakúsko (119) a Česká republika (86). Pokiaľ ide o celkovú hodnotu transakcií, na prvom mieste sa umiestnilo Rusko so zverejnenými transakciami v celkovej hodnote 20 miliárd eur, čo je o 13 % viac ako v roku 2020. Na druhom, treťom a štvrtom mieste sa umiestnili Poľsko, Rakúsko a Česká republika.
  • Hviezdami sú technológie. V roku 2021 boli technológie najväčším generátorom prichádzajúcich transakcií v regióne SVE. Dosiahli veľkolepé výsledky, pričom hodnota sa medziročne takmer štvornásobne zvýšila na 9,9 miliardy eur a objem vyskočil o 83 %. Aktivitu poháňal zrýchľujúci sa trend digitalizácie, ako aj rast dopytu po nearshoringu IT v dôsledku pandémie Covid-19.

Kľúčové zistenia pre Slovensko

  • Slovensko zaznamenalo v roku 2021 celkovo 16 M&A transakcií – o jednu transakciu menej ako v roku 2020.
  • Zverejnená hodnota M&A transakcií za rok bola 69 miliónov EUR, čo je výrazný nárast oproti 6 miliónom EUR zaznamenaným v predchádzajúcom roku.

Napriek relatívne nízkemu objemu transakcií má slovenský trh M&A čo ponúknuť. Startupy a scale-upy rastú na sile, poháňané mladšou generáciou podnikateľov, ktorí chcú spolupracovať so súkromným kapitálom alebo využiť štátne fondy. „Naším hlavným zameraním sú malé a stredné podniky a scale-upy,“ hovorí Igor Mišík, Senior Manager v Mazars na Slovensku. „Malé a stredné podniky s dlhodobou stratégiou a zameraním na rast sa snažia zabezpečiť budúcnosť prostredníctvom akvizícií. Tí, ktorí neboli negatívne ovplyvnení Covid-19 v roku 2021, mali financie naviac – v mnohých prípadoch tieto spoločnosti robili konglomerátne akvizície, pretože videli príležitosti prichádzajúce z ničoho nič a jednoducho sa ich chopili.“

Rastúce valuácie sú na Slovensku, rovnako ako vo zvyšku regiónu strednej a východnej Európy, bežným javom, poznamenáva Mišík: „Kupujúci musia byť múdrejší v postakvizičnom procese a hľadať ďalšie synergie. Pokračujúce obmedzenia Covid-19 a ukončenie vládnych dotácií znamená, že v niektorých sektoroch dôjde k otrasom, čo odhalí, ako dobre sa nadobúdateľom podarilo reštrukturalizovať svoj obchodný model.“

Jedným zo sektorov, ktorému by sa v roku 2022 mohlo dariť, je zdravotníctvo, predpovedá Mišík: „Pandémia spôsobila vyčerpanie a demotiváciu štátneho zdravotníctva. To by mohlo viesť k odchodu personálu do súkromných zdravotníckych zariadení, čo by ešte viac tlačilo na štátne zdravotníctvo. Neurgentné operácie boli pozastavené počas špičiek Covid-19, čím sa už aj tak dlhé čakacie doby ešte predĺžili. V kombinácii s často podpriemernou kvalitou liečby sa pacienti častejšie obracajú na súkromnú zdravotnú starostlivosť.“

Stiahnite si publikáciu v anglickom jazyku

Vyhliadky na nadchádzajúce mesiace

Ako vyplýva zo štúdie, región sa môže pochváliť diverzifikovaným hospodárstvom, od silných kapacít v oblasti IT až po rastúcu triedu spotrebiteľov so strednými príjmami a veľké prírodné zdroje. A hoci mzdy v regióne rastú, zostávajú nižšie ako v západných krajinách – čo predstavuje atraktívnu oblasť pre investície a expanziu, keďže podniky sa snažia zmeniť štruktúru dodávateľských reťazcov v dôsledku otrasov spôsobených pandémiou. K faktorom, ktoré budú v roku 2022 formovať prostredie pre uzatváranie obchodov, budú pravdepodobne patriť vysoké a nestále ceny energií (najmä veľkoobchodného plynu), inflácia, vyššie náklady na pôžičky (centrálne banky mimo eurozóny už zvyšujú sadzby), napätý trh práce, napätý vzťah s Ruskom a výskyt nových variantov covid-19. V tejto súvislosti sa očakáva, že rast HDP sa po obnove zaznamenanej v roku 2021 zmierni, pričom podľa MMF by mal rast v SVE v roku 2022 dosiahnuť 3,8 % kým v roku 2021 to bolo 4,9 %.

Vojna na Ukrajine predstavuje značnú humanitárnu krízu v regióne. Týka sa najmä susedných krajín, ktoré otvorili svoje brány utečencom. Hoci konflikt má spomaliť rast v regióne aj na celom svete, fúzie a akvizície vo väčšine krajín strednej a východnej Európy pravdepodobne nebudú priamo ovplyvnené. Volatilita na energetických, akciových a dlhových trhoch však bude určite predstavovať výzvu pre obchodníkov v celom regióne aj mimo neho, rovnako ako inflácia spôsobená ďalšími narušeniami dodávateľského reťazca.

Dokument

Investing in CEE report 2022
Investing in CEE report 2022