V pozadí GAAP - január 2021

Rok 2021 začína relatívne stabilným rámcom IFRS z pohľadu prípravy konsolidovanej účtovnej závierky za tento finančný rok vzhľadom na obmedzený počet a rozsah štandardov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára.

IASB napriek tomu pokračuje v zachovávaní existujúcich štandardov a zároveň vykonáva štandardizačné a výskumné činnosti, o čom svedčia tri projekty uvedené v tomto vydaní: možné predĺženie obdobia, na ktoré sa vzťahuje novela IFRS 16 o úľave na nájme spojenom s COVID-19, zverejnenie konzultačného dokumentu o uznávaní regulačného majetku a záväzkov a vydanie diskusného dokumentu o podnikových kombináciách pod spoločnou kontrolou.

Dokumenty

Beyond the GAAP no.151- January 2021
Beyond the GAAP no.151- January 2021
Index - January 2021
Index - January 2021