Rekordné globálne príjmy spoločnosti Mazars potvrdzujú silu jej medzinárodnej integrovanej multidisciplinárnej stratégie

Medziročný rast o 16,4 %, vrátane 13,3 % organického rastu, dokazuje silu integrovaného modelu partnerstva spoločnosti Mazars. Najvyšší rast od roku 2007 potvrdzuje pozíciu spoločnosti Mazars ako poprednej medzinárodnej audítorskej, daňovej a poradenskej spoločnosti na koncentrovanom trhu. Dvojciferný rast vo všetkých regiónoch a vo všetkých oblastiach služieb naznačuje relevantnosť medzinárodného rozvoja a vyváženej multidisciplinárnej stratégie spoločnosti Mazars a dôveru v ňu.

14. februára 2023

Mazars, medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, dnes zverejňuje svoje globálne finančné výsledky za finančný rok 2021/2022, v ktorých zaujme dvojciferný medziročný nárast o 16,4 %, pričom príjmy z poplatkov predstavovali 2,45 miliardy EUR. Zvýšenie príjmov je dôkazom silného rastu vo všetkých regiónoch a službách, a to tak audítorských, ako aj neaudítorských (podrobnosti nižšie).

Finančné výsledky potvrdzujú silnú medzinárodnú pozíciu Mazars a význam jej jedinečného integrovaného modelu, a zároveň zvyšujú dôveru v pretrvávajúcu schopnosť firmy vytvárať pridanú hodnotu pre klientov. V rýchlo sa meniacom prostredí spoločnosť Mazars podporuje firmy všetkých veľkostí v snahe o zodpovedný rast, dodržiavanie čoraz väčšieho počtu zložitých predpisov, transformáciu zameranú na posilnenie podnikania alebo interných systémov a splnenie očakávaní regulačných orgánov, zamestnancov a celej spoločnosti s cieľom zabezpečiť dlhodobé výsledky.

„Rok 2022 bol nabitý udalosťami a preveril flexibilitu firiem po celom svete. Tieto zásadné zmeny, ktoré prichádzajú ruka v ruke s dlhodobejšími trendmi, akými sú digitalizácia či udržateľnosť, môžu predstavovať výzvu, no zároveň ponúkajú obrovské príležitosti na rast, rozvoj a skúmanie nových spôsobov vytvárania hodnôt. V tomto nepokojnom kontexte je úlohou Mazars viac ako kedykoľvek predtým byť dôveryhodným partnerom pre klientov,“ uvádza Hervé Hélias, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mazars Group.

Vyvážený rast naprieč regiónmi a portfóliom aktivít

Skvelé výsledky naprieč regiónmi a odvetviami služieb odrážajú na jednej strane medzinárodnú expanziu spoločnosti Mazars, ktorá účinne funguje ako „jeden tím, jedna firma“ v takmer 100 krajinách. Na druhej strane zdôrazňuje význam multidisciplinárneho prístupu firmy. Stratégia rozvoja Mazars totiž spočíva v zachovaní rovnováhy medzi regulovanými službami a daňovými, konzultačnými a poradenskými službami. Firma je presvedčená, že toto rôznorodé portfólio je nevyhnutné pre kvalitu auditu, relevantnosť služieb poskytovaných klientom, prilákanie a udržanie najtalentovanejších zamestnancov a v konečnom dôsledku pre verejný záujem.

Hélias ďalej zhodnotil finančné výsledky spoločnosti: „Napriek zložitým globálnym okolnostiam bol rok 2022 pre Mazars vynikajúcim rokom vo všetkých regiónoch a odvetviach služieb. Tieto výsledky potvrdzujú kvalitu a relevantnosť našich služieb. Mazars dokáže neustále posilňovať svoju pozíciu v oblasti auditu medzi veľkými a kótovanými spoločnosťami a ponúka možnosť výberu a iný pohľad na vysoko koncentrovaný trh. Takáto konkurencia je nevyhnutná pre zdravé fungovanie finančných trhov. Máme tiež podrobné znalosti špecifických sektorových prostredí, problémov a trendov a vynikáme ako popredná audítorská firma v oblasti finančných služieb, ktorá spolupracuje s niektorými z najväčších organizácií v tomto odvetví.“

Nie je to len o financiách: technológie a udržateľnosť ako kľúčové priority na udržanie talentov, podporu kvality a zlepšenie klientskej skúsenosti

Z každoročného barometra spoločnosti Mazars pre manažérov z roku 2022 vyplýva, že najväčší vplyv na podniky budú podľa nich mať technológie a udržateľnosť. Vedúci pracovníci po celom svete cítia tlak, aby sa prispôsobili a digitalizovali svoje podnikanie a prevádzku, zmenili spôsob práce a zabezpečili udržateľný rast, aby boli naďalej atraktívni a konkurencieschopní. Spoločnosť Mazars nie je voči týmto trendom imúnna a tieto oblasti zostávajú pre firmu kľúčovými cieľmi investícií.

„V čase, keď sa sféra auditu nachádza na križovatke, má spoločnosť Mazars ambiciózny program na vynovenie a digitalizáciu auditu v prospech klientov, audítorov a celého podnikateľského ekosystému. Investujeme do technológií, ktoré v reálnom čase prinášajú pridanú hodnotu pre rozhodovanie a skúsenosti klientov, a taktiež do pokročilejších nástrojov na analýzu údajov, ktoré podporujú prácu našich audítorov. Úsilie venujeme aj ďalšej modernizácii širokého spektra poradenských služieb využívajúcich technológie, vrátane daňových, právnych, finančných poradenských, konzultačných služieb a služieb v oblasti udržateľnosti,“ dodáva Hélias.

Okrem technológií sa udržateľnosť stala dôležitým základom obchodných výsledkov a povesti podniku v spoločnosti.

Hélias pokračuje: „Tak ako väčšina dnešných organizácií, aj my sme zodpovední za vývoj nášho obchodného modelu tak, aby bol dlhodobo udržateľný. V tejto súvislosti máme jasne definovanú stratégiu udržateľnosti postavenú na piatich pilieroch – integrita, ľudia, životné prostredie, komunita a ponuka služieb udržateľnosti pre našich klientov. Okrem plnenia sľubov máme povinnosť pomáhať našim klientom pri transformácii tým, že zameriame zdroje ESG tam, kde sú najviac potrebné, a pomôžeme im prekonať problémy spojené s nefinančným vykazovaním. Preto Mazars masívne investuje do zvyšovania kvalifikácie tímov, najmä vytváraním hybridných audítorov, zdatných vo finančných aj nefinančných informáciách, a zabezpečuje ich kariérny postup.“

Mazars ako audítor a poradca zohráva kľúčovú úlohu pri obnove dôvery v spoločnosti a podpore väčšej transparentnosti. V súčasnosti musia podniky viac ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby kroky, ktoré dnes podniknú, prispeli k budúcnosti, ktorú chcú budovať zajtra. „V Mazars máme v úmysle transformovať a investovať tam, kde je to dôležité, aby sme klientom pomohli orientovať sa v meniacom sa prostredí a zodpovedne rásť,“ uzatvára Hélias.

Kľúčové fakty o globálnych finančných výsledkoch Mazars 2021/2022

 • Príjem z poplatkov k 31. augustu 2022: 2,45 mld. €
 • Dvojciferný medziročný rast 16,4 %, vrátane dopadu devízových trhov +2,9 % a 13,3 % organického rastu
 • Rast v odvetviach služieb:
  • Audit (43 %) +15,5 % [Mazars vykonáva audit 2700 subjektov verejného záujmu na celom svete, z ktorých 1300 má sídlo v Európe a 960 je kótovaných na regulovanom trhu, vrátane 480 kótovaných v Európe. Mazars je na piatom mieste na európskom trhu auditu kótovaných európskych spoločností]
  • Consulting (11 %) +9,6 %
  • Finančné poradenstvo (8 %) +29,7 %
  • Právne poradenstvo (2 %) +18,6 %
  • Outsourcing (18 %) +14,3 %
  • Dane (18 %) +15,9 %
  • Rast podľa regiónov:
   • Afrika a Blízky východ +21,7 %
   • Severná a Južná Amerika +22,4 %
   • Ázia a Tichomorie +17,1 %
   • Európa +14,6 %
   • Šesť nových krajín v integrovanom partnerstve Mazars: Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko a Zimbabwe.

O spoločnosti Mazars

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby.* S pobočkami v takmer 100 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy viac ako 47 000 odborníkov – 30 000+ v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 17 000+ v rámci Mazars North America Alliance – a pomáhame firmám bez ohľadu na veľkosť v každom štádiu vývoja.

*Tam, kde to umožňuje platná legislatíva danej krajiny.