Investovanie v regióne CEE: Správa o príleve investícií prostredníctvom fúzií a akvizícií 2019/2020

Stabilný nárast prichádzajúcich transakcií v roku 2019 svedčí o tom, že región CEE je v očiach zahraničných investorov naďalej atraktívny napriek celosvetovým výzvam.

16. marca 2020: V aktuálnej správe zverejnenej spoločnosťou Mazars v spolupráci s Mergermarket sa uvádza, že v regióne strednej a východnej Európy (CEE) sme v roku 2019 v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) zaznamenali 726 uzavretých transakcií, teda rovnako ako v roku 2018, čo je dôkaz odolnosti trhu napriek celosvetovým hospodárskym ťažkostiam.

Správa s názvom Investovanie v CEE: Prílev investícií prostredníctvom fúzií a akvizícií 2019/2020 obsahuje prehľad činností v sektore M&A prichádzajúcich do regiónu CEE v roku 2019, ale aj výzvy a príležitosti na nadchádzajúce mesiace.

Zo 726 M&A transakcií zrealizovaných v regióne CEE minulý rok až 40% tvorili transakcie prichádzajúce z krajín mimo CEE – čo je rovnaký podiel ako za posledné štyri roky. Ide o dôkaz pretrvávajúcej atraktivity regiónu v očiach zahraničných investorov napriek celosvetovému útlmu.

Naopak celková zverejnená hodnota transakcií v regióne CEE v roku 2019 klesla o 12% na 42,3 miliardy eur. Môže to znamenať zníženie počtu transakcií s veľkými investíciami, no treba poznamenať, že toto číslo nezahŕňa transakcie, ktorých hodnota nebola zverejnená, vrátane dvoch investícií do projektu so skvapalneným zemným plynom (LNG) v ruskej Arktíde, ktoré pravdepodobne boli značne vysoké.

Unikátna kombinácia strategických výhod regiónu CEE je pre investorov naďalej atraktívna, pričom ako jedna z jeho najväčších výhod sa javí hospodárska diverzifikácia regiónu. „Jasnou konkurenčnou výhodou je poloha medzi rozvinutejšími ekonomikami západnej Európy a rýchlo rastúcimi trhmi v Ázii a na Blízkom východe. Pre mnohých investorov tento región spája výhody oboch,“ vysvetľuje Michel Kiviatkowski, líder finančných poradenských služieb pre CEE v spoločnosti Mazars.

Hoci investori nezabúdajú na výzvy, ktorým región čelí, väčšina z nich pochádza mimo regiónu. Jednou z najsilnejších stránok regiónu je silné prepojenie s trhmi v ostatných regiónoch, čo ho zároveň robí zraniteľnejším voči globálnym šokom akým je vypuknutie Covid-19. Silné základy regiónu však znamenajú, že po ukľudnení situácie má dobré predpoklady na zotavenie.

Slovensko:

„Slovenský trh fúzií a akvizícií nezaznamenal výrazné zmeny, s výnimkou významnej transakcie v sektore médií,“ hovorí Juraj Zelko, šéf oddelenia Finančných poradenských služieb Mazars na Slovensku. „Stále pokračuje živá aktivita aj v prípade menších transakcií.“

Ako hovorí Zelko, práve prípad veľkej mediálnej transakcie ilustruje časté príklady, kedy sú slovenské aktíva súčasťou medzinárodných stredoeurópskych skupín, pri ktorých sú transakcie vykazované v Českej republike, alebo niekedy aj v Poľsku, hoci sa týkajú aj Slovenska.

Aj keď éra veľkých privatizačných projektov je už za nami, v nasledujúcom desaťročí rastie potenciál transakcií v sektoroch ako infraštruktúra, či energetika. Zatiaľ je predčasné špekulovať, no súčasťou novej slovenskej vlády budú aj politické sily podporujúce skvalitnenie podnikateľského prostredia, ako aj liberalizáciu ekonomiky, čo môže pritiahnuť záujem o nové transakcie. Okrem toho sa na Slovensku veľmi rýchlo rozvíja sektor mladých rozvíjajúcich sa firiem – startupov, ktoré sú podporované čoraz viditeľnejšou prítomnosťou miestnych, ale aj regionálnych fondov rizikového kapitálu.

Dôležitosť ich úlohy, ako aj potenciál pre ďalšie transakcie v oblasti fúzií a akvizícií potvrdzuje aj skutočnosť, že sa čoraz viac ukazuje hrozba toho, že dominantný automobilový sektor bude čoraz viac čeliť tlaku nielen zo strany nízkonákladových konkurentov - v dôsledku ostatných rokov rýchleho rastu miezd - ale aj výzvam ktoré so sebou prinesú technologické zmeny v automobilovom odvetví.

 Ďalšie dôležité zistenia zo správy:

  • Rusko ako najľudnatejší trh a najväčšia ekonomika v regióne naďalej udáva tón pre regionálne transakcie, a to napriek pretrvávajúcim sankciám. Hodnota investícií sa držala na stabilnej úrovni 21,5 miliardy eur v rámci 167 transakcií, kým v predchádzajúcom roku ich bolo 159. Štyri z desiatich top transakcií v regióne a tri z top piatich sa uskutočnili v Rusku, vrátane najväčšej transakcie minulého roka, pri ktorej spoločnosť Japan Arctic LNG získala 10% podiel v projekte Arctic LNG 2 za 2,6 miliardy eur.
  • Pokiaľ ide o prílev investícií, v roku 2019 sa dominantnou krajinou stalo Poľsko. Zrealizovalo sa tu 65 ponúk, pričom v roku 2018 ich bolo len 51. Okrem toho sa zvýšila aj hodnota transakcií, a to viac ako dvojnásobne, z 1,9 miliardy eur na 4,6 miliardy eur.
  • Silný priemyselný sektor v CEE opäť prilákal najviac investícií, bolo ich až 56. Išlo však prevažne o malé a stredne veľké transakcie v celkovej hodnote 1,1 miliardy eur, pričom predchádzajúci rok to bolo 5,5 miliardy eur. Energetika a sieťové služby sú naďalej najvýznamnejším sektorom z pohľadu hodnoty investícií na úrovni necelých 7,6 miliardy eur, čo je nárast zo 7,4 miliardy eur v roku 2018 a ide o dôkaz značne vysokých transakcií v tomto odvetví.
  • Tento región láka medzinárodné aj regionálne private equity firmy – v čase pomalého rastu a nízkych výnosov v mnohých rozvinutých krajinách krajiny CEE ponúkajú želanú hodnotu pre firmy, ktoré už absolvovali fázu rozbehu aj podniky usilujúce sa o konsolidáciu. Aktivity private equity naďalej napredujú, celkovo sa v roku 2019 v regióne uskutočnilo 69 výkupov, teda o dva viac ako v roku 2018.

 

O Mazars na Slovensku

Mazars pôsobí na Slovensku od roku 2000. Patrí medzi najväčšie audítorské a konzultačné spoločností. Viac ako 130 odborníkov poskytuje audítorské, účtovnícke, mzdové, daňové a poradenské služby v Bratislave, Košiciach, Považskej Bystrici a Nitre.

Na Slovensku sa nachádza Globálne robotické centrum Mazars, ktoré poskytuje riešenia
v oblasti RPA, process mining a umelej inteligencie. V Bratislave Mazars zdieľa kancelárie so startupom zameraným na vývoj chatbotov a konverzačných rozhraní.

www.mazars.sk | LinkedIn | Facebook

 

O skupine Mazars

Mazars je medzinárodné, integrované a nezávislé partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby. Pôsobí v 91 krajinách a teritóriách na celom svete, má 40 400 profesionálov - 24 400 v Mazars integrovanom partnerstve a 16 000 prostredníctvom Mazars North America Alliance, ktorí pomáhajú klientom rôznych veľkostí v každej fáze ich rozvoja.

www.mazars.com | LinkedIn | Twitter

 

O Mergermarket

V oblasti M&A sú informácie najcennejšou menou. Mergermarket, člen skupiny Acuris, vypracúva správy o transakciách 6-24 mesiacov pred ich zverejnením, vďaka čomu majú naši odberatelia výraznú konkurenčnú výhodu. Vďaka najväčšej sieti zanietených novinárov a analytikov venujúcich sa M&A môže Mergermarket ponúkať najkomplexnejšie informácie o M&A, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné. Naši reportéri pracujú v 67 lokalitách v Severnej i Južnej Amerike, Európe, Ázii/Tichomorí, na Blízkom Východe a v Afrike.  

Navštívte mergermarket.com.