Dvojciferný rast je dôkazom sily, vyváženosti a udržateľnosti integrovaného podnikateľského modelu a stratégie Mazars

2. februára 2022: Medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť Mazars dnes zverejnila informáciu o výnose z poplatkov za finančný rok 2020/2021 (1. september 2020 – 31. august 2021) vo výške 2,1 mld. EUR , čo predstavuje nárast o 12,3 % (bez dopadu devízových trhov - 1,6 %) v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom. Nárast výnosu z poplatkov pozostáva zo silného organického rastu (9,4 %) doplneného externým rastom o 2,7 %.

 

  • Globálny výnos z poplatkov za finančný rok 2020/21 stúpol o 12,3 % na 2,1 mld. EUR
  • Finančné výsledky odrážajú silnú pozíciu a vyváženú stratégiu Mazars
  • Okrem finančných výsledkov aj zodpovedný rast: ESG je základnou súčasťou dlhodobej stratégie rastu Mazars

 

Generálny riaditeľ a predseda skupiny Mazars Group Hervé Hélias na margo finančných výsledkov firmy uviedol: „Rok 2021 bol skvelým rokom z pohľadu našich podnikateľských aj finančných výsledkov. Všetky naše oddelenia a regionálne pobočky zaznamenali pokrok a získali sme významné nové zákazky u veľkých a kótovaných spoločností, ako aj u firiem všetkých veľkostí, vrátane významných medzinárodných korporácií. Dvojciferný rast potvrdzuje silu a odolnosť nášho jedinečného integrovaného modelu. Je založený na rovnováhe medzi regulovanými a neregulovanými službami, čo odráža našu dlhodobú stratégiu investovať do kľúčových vysokokvalitných audítorských, daňových a poradenských služieb, ktoré pomáhajú našim klientom rásť sebaisto a zodpovedne.“

Rast so zámerom: vyvážená a dlhodobá stratégia

Finančná transparentnosť a dôvera sú základom spravodlivého a prosperujúceho hospodárstva a spoločnosť Mazars je viac ako kedykoľvek predtým odhodlaná zabezpečovať vysokokvalitné audity firmám po celom svete. V roku 2021 sme ďalej rozvíjali našu audítorskú prax (+ 8,5 %): v súčasnosti poskytujeme audit 2400 subjektom verejného záujmu po celom svete, z toho 1200 so sídlom v Európe, 960 kótovaných na regulovanom trhu a viac ako 480 kótovaných v Európe. Mazars je na piatej priečke európskeho audítorského trhu pre veľké a kótované európske spoločnosti.

Okrem auditu sme výrazne rástli v odvetví finančného poradenstva (+ 15,7 %), čo je odrazom živého globálneho transakčného trhu. Náš rast v oblasti consultingu (+ 7,9 %) je výsledkom zamerania sa na služby, ktoré sú v súlade s našou hlavnou misiou pomáhať vo verejnom záujme: pomáhame klientom zorientovať sa v komplexnom regulačnom prostredí, zmierňovať riziká, ale aj podnikať a rásť transparentne a sebaisto.

Nad rámec financií: nové základy firemných výsledkov

Hélias pokračuje: „Zodpovednosť a udržateľnosť sa stali dôležitými základmi firemných výsledkov a sú kľúčovým prvkom budovania istoty a dôvery v trhy, korporácie a verejné inštitúcie. Spolu s postupnou obnovou po pandémii sa viac ako kedykoľvek predtým hovorí o potrebe udržateľnejšej budúcnosti. Firmy sú – oprávnene – pod tlakom zo všetkých strán, aby zmenili spôsob, akým rastú.“

V súčasnosti očakávania kladené na firmy zachádzajú nad rámec finančných výsledkov a obsahujú aj nefinančné kritériá, pričom úloha audítorov pokrýva čoraz viac ako len finančnú transparentnosť. V tomto kontexte základná misia Mazars nebola nikdy presvedčivejšia. Tento záväzok sme si znovu potvrdili v našej aktualizovanej pozícii značky v roku 2020 a chceme sa plne podieľať, ako popredná audítorská a poradenská spoločnosť, na transformácii našich klientov smerom k zodpovednému rastu.

„ESG je pre našu firmu kľúčovou súčasťou rovnice rastu. Máme špecializovaných expertov, ktorý prispievajú k úsiliu v oblasti európskej smernice CSRD, vytvárajú školenia o udržateľnosti pre našich zamestnancov a spolupracujú s klientmi na príprave na vykazovanie ESG a na integráciu stratégií udržateľnosti do podnikateľského modelu,“ uvádza Hélias. „Zároveň pracujeme na premene nášho vlastného podnikania, prevádzok a spôsobu práce, aby sme zabezpečili, že dosiahneme štandardy ESG. Vo všetkých našich krajinách aj na úrovni skupiny Mazars Group sme vymenovali lídrov a tímy, ktoré budú poháňať našu vlastnú stratégiu firemnej spoločenskej zodpovednosti.“

Od slov k činom: investujeme do toho, čo je dôležité

Spoločnosť Mazars sa vždy opierala o svoje zakladateľské zásady: konať zodpovedne, vo verejnom záujme a v prospech budúcich generácií. Tento záväzok berieme vážne a neostávame len pri slovách, keďže inovujeme a meníme sa, neustále sa učíme a vyvíjame. V roku 2020 medzinárodné partnerstvo hlasovalo o strategickom pláne na nasledujúce štyri roky a potvrdilo naše prioritné investície do kľúčových oblastí, ktoré sú dôležité pre našich ľudí, našich klientov aj širšiu verejnosť:

  • Rozvíjať rôznorodý súbor talentovaných profesionálov. Naším cieľom je premeniť Mazars na školu výnimočnosti a podporiť silných starostlivých lídrov, ktorí idú príkladom.
  • Poskytovať vysokokvalitné finančné audity spĺňajúce najvyššie odborné štandardy.
  • Posilniť naše schopnosti v oblasti udržateľnosti, aby sme mohli poskytovať ESG audity a poradenské služby.
  • Rozširovať naše služby v oblasti finančného poradenstva a consultingu, aby sme pomohli klientom s kľúčovými témami, ako napr. transakcie, riadenie výkonu, riziko a súlad, riadenie a bezpečnosť údajov či daňová transparentnosť, a aby sme poskytovali daňový a mzdový outsourcing, ktorý zaistí globálny súlad s pravidlami.
  • Značne zvýšiť naše CSR investície na podporu našich komunít, budovanie inkluzívneho a flexibilného pracoviska pre naše talenty a ochranu planéty: náš prístup je založený na vedecky podložených cieľoch, aby sme znížili naše uhlíkové emisie a dosiahli nulovú čistú spotrebu energie do roku 2030.
  • Prispieť k definovaniu noriem (ako napr. CSRD) a podmienok pre zdravé audítorské prostredie schopné zabezpečiť kvalitné finančné a ESG audity v širšej škále.

Hélias na záver dodáva: „V roku 2022 aj neskôr budeme naďalej investovať tam, kde je to dôležité pre našich ľudí, našich klientov aj celú spoločnosť, budeme zodpovedne rásť a napredovať s obnoveným zámerom a sebadôverou. Nadchádzajúci rok vnímam veľmi optimisticky. Príležitosti sú všade okolo nás. Vidíme vzostup v našom priemysle ako aj v svetovej ekonomike, a čo je ešte dôležitejšie, na celom svete, a máme talentovaných a zanietených odborníkov, ktorí urobia to, čo je správne pre dosiahnutie našej misie a ambícií.“