Webinar: COVID-19 a Vaše otázky vol.6

Využite možnosť opýtať sa nášho 10-členného tímu akékoľvek otázky týkajúce sa daňových či ekonomických zmien, auditu, pracovno-právnych otázok či legislatívnych úprav v súvislosti s krízou COVID-19.

Skupina desiatich expertov Mazars, právnickej kancelárie Bartošík Šváby a Crowdberry pracuje tak, ako sa aktuálne od nás všetkých očakáva. Ako jeden tím. Jeho členovia si každý deň vzájomne vymieňajú informácie, aby Vám ich mohli poskytnúť v čo najsprávnejšom čase. Zodpovedali sme otázky ako napríklad:

  • Je možnosť oslobodenia od dane (DPH, daň z príjmu) pri daroch v súvislosti s COVID-19 (materiál alebo finančný dar)?
  • Patríme do 3. skupiny, držíme pracovné miesta, neprepúšťame, nedali sme zamestnancom prekážku v práci, ale tržby nám rapídne poklesli. Na čo si dať pozor pri žiadaní príspevkov na mzdu zamestnancov? Môžeme žiadať príspevok na všetkých zamestnancov podniku, alebo by sme mali len pre nejakú vybranú skupinu zamestnancov?
  • V rámci pomoci 3B, môžeme za mesiac, kedy končí zamestnancovi zmluva na dobu určitú čerpať príspevok? Resp. môžeme čerpať za predchádzajúci mesiac?
  • a mnohé iné.

Webinár bol v slovenskom jazyku. 

Pozrite si záznam

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov