Viac ako súlad s pravidlami: Výhody certifikácie EcoVadis pre udržateľnosť, reputáciu a konkurenčnú výhodu

With national regulations becoming more and more restrictive and with investors more and more eager to be assured of the sustainability of companies and products, it is important to analyze upstream the functioning of companies to see if it is aligned with the state of the market.

Prečo uvažovať o certifikácii

Získanie ocenenia EcoVadis je výhodné z dvoch dôvodov:

  1. Ide o prvý skríning, ktorý pripraví pôdu v spoločnosti pre európske nariadenie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  2. Ide o dôkaz záruky udržateľnosti firmy pre investorov

A je toho ešte viac

Okrem týchto veľmi biznisovo orientovaných dôvodov otvára EcoVadis dvere aj trom ďalším výhodám:

  • Reputácia: Certifikácia EcoVadis je medzinárodne uznávaná a umožňuje spoločnosti preukázať svoj záväzok voči udržateľnosti, etike a sociálnej zodpovednosti. Táto certifikácia môže pomôcť posilniť reputáciu spoločnosti u stakeholderov vrátane zákazníkov či dodávateľov.
  • Konkurenčná výhoda: Spoločnosti s certifikáciou EcoVadis majú konkurenčnú výhodu oproti tým, ktoré certifikované nie sú, pretože sa považujú za zodpovednejšie a udržateľnejšie. Zákazníci, najmä tí, ktorých znepokojujú environmentálne a sociálne problémy, si s väčšou pravdepodobnosťou vyberú spoločnosť, ktorá je certifikovaná EcoVadis.
  • Zlepšenie výkonu: Certifikačný proces EcoVadis umožňuje spoločnostiam lepšie pochopiť riziká a príležitosti spojené s udržateľnosťou. Po certifikácii spoločnosť dostane podrobné hodnotenie svojej výkonnosti v oblasti udržateľnosti, čo môže pomôcť identifikovať oblasti na zlepšenie. Toto hodnotenie možno použiť aj ako nástroj sledovania na meranie pokroku v priebehu času.