Investovanie v CEE: M&A report 2019/2020

Stabilný nárast prichádzajúcich transakcií v roku 2019 svedčí o tom, že región CEE je v očiach zahraničných investorov naďalej atraktívny napriek celosvetovým výzvam. Správa s názvom Investovanie v CEE: Prílev investícií prostredníctvom fúzií a akvizícií 2019/2020 obsahuje prehľad činností v sektore M&A prichádzajúcich do regiónu CEE v roku 2019, ale aj výzvy a príležitosti na nadchádzajúce mesiace.

„Poloha je jasnou konkurenčnou výhodou, s rozvinutejšími ekonomikami západnej Európy na jednej strane a rýchlo rastúcimi trhmi v Ázii a na Strednom východe na strane druhej. Pre mnohých investorov prináša región CEE výhody oboch trhov."

- Michel Kiviatkowski, CEE líder služieb finančného poradenstva v Mazars

KĽÚČOVÉ POZNATKY

  • Aj keď éra veľkých privatizačných projektov na Slovensku je už za nami, v nasledujúcom desaťročí rastie potenciál transakcií v sektoroch ako infraštruktúra, či energetika. Zatiaľ je predčasné špekulovať, no súčasťou novej slovenskej vlády budú aj politické sily podporujúce skvalitnenie podnikateľského prostredia, ako aj liberalizáciu ekonomiky, čo môže pritiahnuť záujem o nové transakcie. 
  • Hoci investori nezabúdajú na výzvy, ktorým región čelí, väčšina z nich pochádza mimo regiónu. Jednou z najsilnejších stránok regiónu je silné spojenie s trhmi v ostatných regiónoch, čo ho zároveň robí zraniteľnejším voči globálnym šokom akým je vypuknutie Covid-19.  Silné základy regiónu však znamenajú, že po ukľudnení situácie má dobré predpoklady na zotavenie.
  • Región je atraktívny pre investorov vďaka svojej jedinečnej kombinácii konkurenčných výhod: strategická poloha spájajúca západnú Európu s Áziou a Blízkym východom, silný fond talentov, relatívne nízke náklady v porovnaní s rozvinutejšími trhmi a vysoká úroveň hospodárskeho rastu na mnohých regionálnych trhoch spolu s rastúcou strednou triedou.
  • Ekonomika strednej a východnej Európy sa v roku 2019 naďalej vyvíjala zdravým tempom, napriek nepriaznivým globálnym ekonomickým vplyvom, ako je obchodná vojna medzi USA a Čínou, inverzia výnosovej krivky dlhopisov USA a spomalenie nemeckej ekonomiky.
  • Štyri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú transakčné aktivity v regióne, sú: silný medzinárodný dopyt od strategických kupcov na investovanie do CEE, rastúci záujem o súkromné akcie v regióne, plánovanie následovníctva a prebiehajúca konsolidácia trhu v niekoľkých odvetviach.
  • Výkonnosť a príťažlivosť fúzií a akvizícií v regióne zostávajú silné. Celková hodnota trhu s fúziami a akvizíciami zaregistrovanými v roku 2019 dosiahla 42,3 miliárd EUR s celkovým počtom 726 obchodov.
  • Medzitým sa priemerné násobky EV / EBITDA zvýšili zo 6,74 x v roku 2018 na 7,81 x v roku 2019 (v porovnaní s 10,91 x v západnej Európe).
  • Činnosť private equity v regióne strednej a východnej Európy sa naďalej vyvíja a v roku 2019 sa uskutočnilo 69 PE obchodov s odkupom (2,9 miliardy EUR). V roku 2019 bolo ukončnených 59 PE exitov, pričom celková zverejnená hodnota transakcie predstavovala 6,5 miliardy EUR. Medzinárodné subjekty pôsobiace v oblasti PE sú zapojené najmä do väčších transakcií, zatiaľ čo miestne spoločnosti pôsobiace v oblasti PE sa zameriavajú viac na malé a stredné transakcie.
  • Prílev fúzií a akvizícií zahŕňajúci strategických a finančných investorov pochádzajúcich z krajín mimo CEE predstavuje 40% objemu transakcií v oblasti fúzií a akvizícií v CEE a 51% z hodnoty M&A transakcií v CEE.
  • Zahraniční kupci prichádzajú hlavne zo západnej Európy, USA a Ázie.

Máte záujem dozvedieť sa viac o trhu fúzií a akvizícií v CEE? Stiahnite si celú štúdiu kliknutím na button nižšie a vyplnením formuláru.

CEE M&A V ČÍSLACH

full info.PNG

STIAHNITE SI ŠTÚDIU

Dokument

Full infographic.pdf
Full infographic.pdf