Dohody o brigádnickej práci študentov - štatút žiaka, študenta a jeho preukazovanie

Zmeny Zákonníka práce platné od 1.3.2021.

Štatút žiaka a študenta sa posúva do 31. októbra.

Novelizovaný § 227 ods. 1 definuje žiaka strednej školy a študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí budú mať štatút študenta na účely uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov do 31. októbra toho istého kalendárneho roka, kedy riadne ukončili štúdium na strednej škole / štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme.

Pri uzatváraní dohody pre vyššie uvedené osoby ( § 228 ods. 2) sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o riadnom ukončení štúdia na strednej škole poprípade vysokej školy 1.stupňa.