Novinky, podujatia a publikácie

Prečítajte si naše novinky, prehľad udalostí a publikácie.
Press 1600 per 500.jpg

Novinky

Tu nájdete novinky o našej firme, ľuďoch, službách, podujatiach a seminároch či zaujímavých publikáciách.

Prečítajte si viac

Naše publikácie

Na tejto webstránke nájdete štúdie, newslettre, výročné správy a iné dokumenty publikované firmou Mazars.

Prečítajte si viac
Publication 1600 per 500.jpg
Event 1 1600 per 500px.jpg

Podujatia

Na tejto stránke uvádzame prehľad podujatí a webinárov organizovaných našou firmou, alebo akcií, na ktorých je Mazars partnerom.

Prečítajte si viac