Mazars v skratke

Mazars je medzinárodná, nezávislá a integrovaná organizácia, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti auditu, účtovníctva, daňových a poradenských služieb.

Share