Mazars v skratke

Mazars je medzinárodná, integrovaná a nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové, právne (1) a poradenské služby.

Mazars má 40400 profesionálov, ktorí pomáhajú globálnym klientom: 24400 profesionálov z 91 krajín v integrovanom partnerstve Mazars a 16000 profesionálov v rámci Mazars North America Alliance v USA a Kanade.

(1) Ak to umožňujú platné zákony krajiny

Naše jedinečné integrované partnerstvo zahŕňa všetky kontinenty:

 

Yearbook 1600 per 700.jpg

Striking the balance: 2018-2019 Annual Report

Looking to 2020, we see a bright future and many exciting prospects, but we know our stakeholders operate in testing times. That is why finding and maintaining the right balance resonates more than ever. With our 2019 Yearbook, we take the opportunity to reaffirm our commitment to accompanying our clients’ development, helping them navigate the complex environments in which they operate and grow in a sustainable way.

MNAA

The Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance je aliancia medzi Mazars a piatimi poprednými firmami v USA a Kanade.