Mazars v skratke

Mazars je medzinárodná, integrovaná a nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové, právne (1) a poradenské služby.

Mazars má 40000 profesionálov, ktorí pomáhajú globálnym klientom: 24000 profesionálov z 89 krajín v integrovanom partnerstve Mazars a 16000 profesionálov v rámci Mazars North America Alliance v USA a Kanade.

(1) Ak to umožňujú platné zákony krajiny

Naše jedinečné integrované partnerstvo zahŕňa všetky kontinenty:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

The Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance je aliancia medzi Mazars a piatimi poprednými firmami v USA a Kanade.