Mazars v skratke

Mazars je medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je pomáhať klientom budovať a rozširovať podnikanie.

V roku 1945 si Robert Mazars vo francúzskom Rouene založil účtovnícku firmu, ktorá odvtedy prešla kus cesty. Spoločnosť Mazars sa zo skromných začiatkov prepracovala na medzinárodnú firmu zamestnávajúcu vyše 47000 odborníkov vo viac ako 95 krajinách, vrátane 17000 expertov pracujúcich cez Mazars North America Alliance.

Naše jedinečné integrované partnerstvo zahŕňa všetky kontinenty:

Audit je v srdci našej expertízy už viac ako 70 rokov. Dopĺňa ho vyvážené portfólio poradenských, finančných, daňových a právnych služieb, čo nám umožňuje uspokojiť meniace sa potreby klientov.

Sme dostatočne veľká firma na to, aby sme pomohli globálnym aj lokálnym klientom po celom svete, no zároveň si zachovávame agilný a osobný prístup. Vždy spolupracujeme ako jeden celistvý tím. Vďaka tomu poskytujeme vysoko kvalitné služby šité na mieru každému klientovi, bez ohľadu na to, kde sídli, a to na základe našich lokálnych znalostí, porozumenia kultúry a globálnej perspektívy.

Náš prevádzkový model je demokratický a transparentný, a to na internej aj externej úrovni. Smerovanie spoločnosti Mazars udáva Výkonná rada Skupiny, ktorej členovia sú volení každé štyri roky. Podporuje ju Riadiaca rada Skupiny, ktorá okrem iného zabezpečuje neustále dodržiavanie našich etických pravidiel. 

Veríme, že zodpovedná firma musí vytvárať spoločné hodnoty. Pomáha nám v tom naša nezávislosť, záujem o budúcnosť nášho odvetvia a rovnováha medzi udržateľnosťou a ziskom, pričom sa neustále snažíme budúcim generáciám zanechať spravodlivejší a lepší svet.

Dokumenty

Corporate story 2023
Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023
Mazars at a glance 2023