Mazars v skratke

Mazars je medzinárodná, integrovaná, transparentná a nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na poskytovanie audítorských, účtovných, poradenských, daňových a právnych služieb. Pomáhame veľkým medzinárodným organizáciam, podnikateľským subjektom všetkých veľkostí, súkromným investorom a orgánom verejnej správy v každej fáze ich vývoja.

Naše jedinečné integrované partnerstvo zahŕňa všetky kontinenty:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.