Naše skúsenosti

Mazars ponúka ucelenú škálu profesionálnych služieb, ktorá zahŕňa audit, účtovníctvo, daňové a poradenské služby pre klientov z rôznych odvetví a odborov.

Audit

Vydávanie audítorského výroku a vyjadrovanie sa k účtovníctvu danej firmy patrí k základným aktivitám nevyhnutným pre rozvoj každej ekonomiky. Skúsenosti odborníkov Mazars sú zárukou poskytnutia pridanej hodnoty nad vlastný rámec pridelených zákazok.

Daňové poradenstvo

V súčasnom zložitom období sú obchodné spoločnosti vystavené stále prísnejším daňovým reguláciám a čelia náročným požiadavkám, kladeným daňovými predpismi a daňovou správou.

Outsourcing účtovníctva

Vrcholový management spoločností sa spolieha na odbornosť pracovníkov svojho finančného oddelenia, lebo je od nich pri každodenných rozhodovaniach o záležitostiach spoločnosti a jej situácie plne závislý.

Outsourcing miezd & HR

Pomáhame našim klientom všetkých veľkostí v oblastiach ako riadenie ľudských zdrojov a kompletné spracovanie mzdovej agendy. Postaráme sa o celú agendu typu: spracovanie miezd, príkazy úhrad, styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho i zdravotného poistenia a daní z príjmov.

Finančné poradenstvo

Naši konzultanti vám pomôžu identifikovať a zmapovať riziká spojené s riadením vašej spoločnosti a pomôžu vám zaviesť zodpovedajúce stratégie pre jej monitoring. Naše multidisciplinárne tímy Vás podporia i pri Vašej rozvojovej stratégii. Naše poradenstvo zahŕňa externý rast, fúzie a akvizície a ocenenie majetku.

Share