Naše skúsenosti

Mazars ponúka ucelenú škálu profesionálnych služieb, ktorá zahŕňa audit, účtovníctvo, daňové a poradenské služby pre klientov z rôznych odvetví a odborov.

Audit

Vydávanie audítorského výroku a vyjadrovanie sa k účtovníctvu danej firmy patrí k základným aktivitám nevyhnutným pre rozvoj každej ekonomiky. Skúsenosti odborníkov Mazars sú zárukou poskytnutia pridanej hodnoty nad vlastný rámec pridelených zákazok.

Outsourcing účtovníctva

Vrcholový management spoločností sa spolieha na odbornosť pracovníkov svojho finančného oddelenia, lebo je od nich pri každodenných rozhodovaniach o záležitostiach spoločnosti a jej situácie plne závislý.

Outsourcing miezd & HR

Pomáhame našim klientom všetkých veľkostí v oblastiach ako riadenie ľudských zdrojov a kompletné spracovanie mzdovej agendy. Postaráme sa o celú agendu typu: spracovanie miezd, príkazy úhrad, styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho i zdravotného poistenia a daní z príjmov.

Finančné poradenstvo

Naši konzultanti vám pomôžu identifikovať a zmapovať riziká spojené s riadením vašej spoločnosti a pomôžu vám zaviesť zodpovedajúce stratégie pre jej monitoring. Naše multidisciplinárne tímy Vás podporia i pri Vašej rozvojovej stratégii. Naše poradenstvo zahŕňa externý rast, fúzie a akvizície a ocenenie majetku.

Share