Zásady ochrany osobných údajov

Práve ste na stránke firmy Mazars - Slovensko. Ak máte záujem o viac informácií o Mazars Group, navštívte prosím www.mazars.com.

Upozornenie o autorskoprávnej ochrane

Celý obsah tejto stránky je chránený autorským právom © Mazars Group a Mazars - Slovensko.

Všeobecné podmienky použitia

Táto služba je určená iba na osobné účely. Je striktne zakázané šíriť alebo reprodukovať akoukoľvek formou celý obsah alebo jeho časti na iné účely. Nedodržanie tohto rozhodnutia bude pokladané za neoprávnené použitie autorsky chráneného materiálu a môže smerovať k začatiu civilného alebo právneho konania proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je za nedodržanie zodpovedná.
Informácie, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke nie sú predmetom zmluvy a z toho dôvodu môžu byť upravené bez akéhokoľvek upozornenia. Služby uvedené na tejto stránke sa môžu líšiť od služieb uvedených vo formulári alebo nemusia byť poskytované mimo nasledujúcej krajiny: Slovensko. Táto stránka by nemala byť za žiadnych okolností vnímaná ako poradenská alebo konzultačná služba.
Firma Mazars nie je zodpovedná za žiadne problémy spôsobené konzultovaním alebo používaním tejto stránky. Linky Hypertext umožňujú prístup na stránky, ktoré sú spustené tretími stranami, nad ktorými firma Mazars nemá kontrolu. Firma Mazars sa vzdáva zodpovednosti za obsah na týchto stránkach.

Dôvernosť a ochrana osobných údajov

Informácie natiahnuté klientom pomocou Mazars - Slovensko stránky budú sprístupnené iba zamestnancom firmy.
Na základe francúzskeho práva (Zákon o Počítačoch a Slobodách - stanova č. 78-17, zo 6 januára 1978) máte právo na prístup, na opravu, alebo na odstránenie vašich údajov. Ak máte záujem takto konať, kontaktujte nás na našej poštovej adrese, ktorá je uvedená nižšie.
Oddelenie správy údajov
Komunikačné Oddelenie Mazars Group
Exaltis - ulica Henri Regnault, č.61
92075 Paríž La Défense cedex - Francúzsko
Tel. č. : +33 (0) 1 49 97 60 00
Fax. : +33 (0) 1 49 97 60 01

Správca

Hlavný správca tejto stránky je správca spoločnosti firmy Mazars - Slovensko:
Mickaël Compagnon
Mazars
Strakova 1
811 01 Bratislava

Share