Mickaël Compagnon Managing partner

Mickael Compagnon

Mickaël je zodpovedný za riadenie a rozvoj Mazars na Slovensku už od roku 2000. Je koordinátorom auditov (štatutárne a konsolidované účty) pre veľké a stredne veľké lokálne a medzinárodné spoločnosti. Mickaël má rozsiahle znalosti v oblastiach rôznych účtovných systémov a daňových predpisov (slovenská legislatíva, medzinárodné účtovné štandardy a francúzke účtovné štandardy). Manažuje Due Diligence projekty a poskytuje poradenské služby v oblasti reštrukturalizácie (fúzie/akvizície).

Chcete sa dozvedieť viac?

Stránky spojené s osobou: Mickaël Compagnon

Služby

Postrehy

O nás