Mickaël Compagnon Managing partner, Mazars Slovensko

mickael compagnon new

Mickaël je zodpovedný za riadenie a rozvoj Mazars na Slovensku už od roku 2000. Je koordinátorom auditov (štatutárne a konsolidované účty) pre veľké a stredne veľké lokálne a medzinárodné spoločnosti. Mickaël má rozsiahle znalosti v oblastiach rôznych účtovných systémov a daňových predpisov (slovenská legislatíva, medzinárodné účtovné štandardy a francúzke účtovné štandardy). Manažuje Due Diligence projekty a poskytuje poradenské služby v oblasti reštrukturalizácie (fúzie/akvizície).