Martin Váross Partner, Consulting

Martin Vaross

Martin vedie consulting oddelenie spoločnosti Mazars na Slovensku. Je tiež lídrom Mazars Robotického centra, globálnej platformy Mazars pre automatizáciu robotických procesov, ktorá poskytuje projekty vo viacerých krajinách.

Má viac ako 21 rokov skúseností, z toho 18 rokov v poradenstve a 3 roky v bankovníctve. Martin sa špecializuje na projekty na zlepšenie efektívnosti a výkonnosti procesov a operácií, podporu inovácií a digitálnej agendy, integráciu systémov a riadenie rizík.

Vybudoval a vyvinul kompetenčné centrum Mazars pre automatizáciu robotických procesov (RPA), ktoré automatizuje procesy interne pre klientov aj Mazars. Rovnako sa aktívne podieľa na globálnych inovačných platformách Mazars.

Chcete sa dozvedieť viac?

Stránky spojené s osobou: Martin Váross