Marek Šlesár Manager, Audit

Marek Šlesár_Rectangle_BW.jpg

Marek má 6 rokov skúseností s audítorskými, účtovnými a poradenskými službami. Má skúsenosti s auditmi a previerkami finančných výkazov (IFRS, slovenské GAAP), ale aj s auditmi skupinového výkazníctva, obmedzenými previerkami, dohodnutými postupmi (prostredie kontroly finančných výkazov) a konzultáciami (Solvency II, skupinové výkazníctvo). Jeho hlavnou oblasťou odbornosti sú finančné služby ako poisťovníctvo, bankovníctvo a leasing.