Ján Kubaľa Audit Manager

Jan Kubala

Ján je finančný manažér senior a má viac ako 12 ročné skúsenosti, hlavne v oblasti poisťovníctva.V poisťovníctve sa špecializuje na komplexný finančný manažment spoločnosti od účtovníctvo, cez finančný controlling, finančné plánovanie, platobný styk, manažment pohľadávok a dlhu až po zaistenie poisťovne. Viedol viaceré oddelenia a sekcie na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu.