Günter Oszwald Partner, oddelenie daní, Mazars Slovensko

gunter oszwald new

Günter má viac ako 20 rokov skúseností v oblasi medzinárodného daňového poradenstva. Špecializuje sa na zahraničných investorov na Slovensku a v Čechách a pravidelne prednáša na daňových konferenciách a seminároch. Günter úspešne viedol veľké množstvo medzinárodných projektov zdaňovania firiem, predovšetkým v oblasti finančných služieb, automobilového priemyslu, telekomunikácií, energetiky a stavebníctva. Od roku 1995 je členom rakúskej komory daňových poradcov a certifikovaných účtovníkov.