Barbora Lux Partner, Audit

Barbora Lux má 13 ročné skúsenosti v audite. Riadi audítorské práce (štatutárne a konsolidované účtovné závierky) v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi a IFRS. Má bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodných auditov, rôznych účtovných štandardov a daňovej legislatívy.

Barbora Lux hovorí slovensky, anglicky a nemecky.

Chcete sa dozvedieť viac?

Stránky spojené s osobou: Barbora Lux

Postrehy