Outsourcing účtovníctva

Vrcholový management spoločností sa spolieha na odbornosť pracovníkov svojho finančného oddelenia, lebo je od nich pri každodenných rozhodovaniach o záležitostiach spoločnosti a jej situácie plne závislý.

Spoločnosť Mazars je schopná vedenie spoločností podporiť v oblastiach ako:

  • Vedenie účtovníctva
  • Zostavenie účtovnej závierky
  • Prevedenie revízie účtovníctva
  • Spracovanie mzdovej agendy vrátane auditu mzdových procedúr a sociálneho a zdravotného poistenia
  • Pomoc pri založení spoločnosti
  • Zadefinovanie a implementácie reportingov podľa potrieb vedenia spoločností
  • Pomoc pri výbere a implementácii účtovníckych systémov

Naše bohaté skúsenosti spočívajú v tom, že sme schopní poskytnúť vhodné riešenia pre všetky činnosti podnikania, od riešení bežných požiadaviek malých firiem na každodennej báze až po dlhodobé projekty pre veľké spoločnosti, ktoré vyžadujú striktné dodržiavanie pevne daných termínov a dôkladnosť i v najmenších detailoch.

Dôvod, prečo si často firmy volia spoločnosť Mazars ako partnera pre zákazky ako administratívne zaistenie chodu firmy či poradenstvo pre management spoločnosti, je nielen naša znalosť interpretácie číselných hodnôt z účtovníctva a znalosť legislatívneho prostredia, ale i náš osobný prístup ku každému klientovi.